หน้าเว็บ

โครงการ “Workable Artist Gallery”โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพคนพิการอย่างยั่งยืนแบบองค์รวม
ชื่อโครงการ “Workable Artist Gallery”

ความเป็นมา และแนวคิด: ในประเทศไทยมีคนพิการมากกว่า 4 ล้านคนจากการประเมินจากสำนักงานสถิติแห่งชาติ แต่มีคนพิการลงทะเบียนในระบบเพื่อใช้สวัสดิการรัฐ จำนวนกว่า 2 ล้านคน จากฐานข้อมูลของประกันสังคมมีคนพิการรุนแรงกว่า 5 หมื่นคน ส่วนใหญ่ไม่สามารถกลับมาประกอบอาชีพได้อีก เครือข่ายพิทักษ์สิทธิ์คนพิการยังมีอีกภารกิจในการนำเสนอ ต้นแบบตัวอย่างอาชีพคนพิการอย่างยั่งยืนแบบองค์รวม จากแนวคิดให้อาชีพแต่ละอาชีพสามารถอยู่รอดได้ตามกลไกทางการค้า เป็นการแสดงถึงศักยภาพของธุรกิจแต่ละธุรกิจ โดยคำนึงถึงแก่นแท้ของการดำรงชีวิตที่คนพิการสามารถอยู่ร่วมในสังคมได้อย่างลงตัว และมีคุณค่าในตัวเอง ไม่เป็นภาระสังคม และยังเป็นกลุ่มประชากรที่เป็นส่วนหนึ่งในกลไกเชิงเศรษฐศาสตร์ที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศอีกด้วย

ผู้ก่อตั้งเครือข่ายพิทักษ์สิทธิ์คนพิการ นายปรีดา ลิ้มนนทกุล ที่มีประสบการณ์ในการพัฒนาอาชีพคนพิการมาตั้งแต่ปี 2551 และก่อนตั้งเครือข่ายฯ ในปี 2559 ซึ่งมีการสร้างแบรนด์ “Workable คนพิการทำงานได้” เมื่อปี 2560 พบว่าระหว่างดำเนินการมีคนพิการจำนวนหนึ่ง ที่มีความสามารถในการวาดภาพด้วยเทคนิคต่างๆ อีกทั้ยังประทับใจและสะท้อนใจกับคำพูดของนายธำมรงค์ ที่กล่าวว่า “ผมพิการรุนแรงไม่มีความสามารถอะไรนอกจากวาดภาพ” อีกทั้งนายปรีดา ยังเคยทำกิจกรรมบริจาคภาพวาดด้วยกาแฟในนาม “Preedano” ในหลายวาระจึงมีประสบการทั้งด้านการจัดการ และเป็นผู้วาดภาพด้วยกาแฟเอง ตั้งแต่ปี 2553

นายปรีดา ลิ้มนนทกุล จึงริเริ่มในการส่งเสริมพัฒนาอาชีพคนพิการอย่างยั่งยืนแบบองค์รวมอีกโครงการหนึ่งขึ้นมา โดยตั้งชื่อโครงการว่า “Workable Artist Gallery” ซึ่งใช้อาคารในรูปแบบทาวน์โฮมเป็น ศูนย์จัดแสดงภาพวาดที่มาจากฝีมือคนพิการทั้งหมด 100% ในด้านการดำเนินการนั้นจะเน้นการบริหารจัดการ “กรรมสิทธิ์” และ “ลิขสิทธิ์” ที่เกิดจากภาพวาดฝีมือคนพิการ อย่างเป็นระบบ และเป็นธรรม

รูปแบบการดำเนินการ: แบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ
·       รูปแบบ “กรรมสิทธิ์” คือ การจำหน่ายภาพวาดพร้อมกรอบ และไม่พร้อมกรอบ
·       รูปแบบ “ลิขสิทธิ์” คือ การนำลิขสิทธิ์ภาพไปสร้างประโยชน์เป็นเงินหรือทรัพย์สินในลักษณะต่างๆ เช่น การจำหน่ายภาพลิขสิทธิ์ซ้ำ (Re print) การนำภาพไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ต่างๆ การนำภาพไปเป็นลายในบรรจุภัณฑ์สินค้าอุปโภค-บริโภค การนำภาพไปเป็นลายในกระดาษห่อของขวัญ เป็นต้น
ทั้งนี้ในการดำเนินการนั้น มีเป้าหมายทั้งในและต่างประเทศ

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ และเป็นประโยชน์:
1.       ความสามารถของคนพิการที่มีลักษณะความพิการที่รุนแรง และ/หรือ มีความสามารถในการวาดภาพด้วยเทคนิคต่างๆ สามารถเป็นอาชีพที่เลี้ยงตัวเองได้
2.       อาชีพวาดภาพของคนพิการ เป็นไปตามกลไกทางธุรกิจเพื่อสังคมและได้รับการตอบรับจากทุกภาคส่วน ทั้งในและต่างประเทศ
3.       เกิดการเลียนแบบหรือนำธุรกิจนี้ไปต่อยอดเกิดการพัฒนาอาชีพคนพิการในอีกหลากหลายรูปแบบ โดยคนพิการ กลุ่มคนพิการ องค์กรคนพิการ


ขั้นตอนการเข้าร่วมโครงการ จาก 2 ฝ่าย:
ฝ่ายคนพิการ (ผู้วาดภาพ):
·       ส่งผลงานให้พิจารณา ทางไลน์ 0863147866 ทางอีเมล์ Preeda.Limnontakul@gmail.com
·       หากผลงานได้รับการพิจารณา ทางเราจะส่งสัญญา ไปให้ทางอินเตอร์เน็ต พร้อมโทรศัพท์กลับเพื่ออธิบายรายละเอียด
·       เซ็นต์สัญญาพร้อมสำเนาเอกสาร กลับมาที่โครงการ ตามรายละเอียดการจัดส่ง
·       นำผลงานจัดแสดง และจำหน่ายทั้งกรรมมสิทธิ์ และลิขสิทธิ์
·       ทุกๆ 3 เดือน จะทำการสรุปผลการดำเนินการ และสรุปรายได้ของคนพิการ พร้อมโอนเงินเข้าบัญชี ไม่เกิน 15 วันทำการ
ฝ่ายลูกค้าหรือผู้ประกอบการ:
·       ติดต่อเพื่อเข้าเยี่ยมชมผลงานภาพวาดฝีมือคนพิการ
·       เข้าเยี่ยมชมผลงาน และตัดสินใจในการซื้อกรรมสิทธิ์ หรือลิขสิทธิ์ภาพวาด
·       บางกรณีทางเราต้องนำเสนอโครงการในที่ประชุมของผู้ประกอบการ
·       ข้อกำหนดต่างๆ ของการสนับสนุนโครงการ ***อยู่ในระหว่างจัดเตรียมรายละเอียด

ตัวอย่างการสนับสนุนจากสถานประกอบการ:
·       นำภาพวาดไปเป็นแบบ หรือเป็นส่วนหนึ่งของบรรจุภัณฑ์ เช่น บนกล่องกระดาษทิชชู่ บนซองขนม
·       นำภาพวาดพร้อมกรอบไปติดตั้งบนผนังในห้องพักตามโรงแรม ในลักษณะเช่าภาพ หรือร่วมข้อตกลงในการหมุนเวียนภาพตามสาขาโรงแรมในเครือ
·       นำภาพวาดไปเป็นลายบนฝาโน๊ตบุ๊ค หรือลายฝาหลังมือถือ
·       นำภาพวาดไปเป็นลายบนเสื้อยืด เสื้อแจ็คเก็ต เสื้อโปโล
·       นำภาพวาดไปเป็นแบบในปฏิทินตั้งโต๊ะ

สถานที่จัดแสดงภาพวาด: 98/174 หมู่ 1 (หมู่บ้าน S-GATE กาญจนาภิเษก) ต.ละหาร อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110


ผู้ประสานงานและดำเนินการโครงการ
ติดต่อ 086-314-7866 (LINE)
นายปรีดา ลิ้มนนทกุล
ประธานเครือข่ายพิทักษ์สิทธิ์คนพิการ
เว็บไซต์ส่วนตัว http://preedatracking.blogspot.com/

เว็บไซต์เครือข่าย http://npr-pwd.blogspot.com/
หน้าเพจเครือข่าย https://www.facebook.com/NPRPWD/
หน้าเว็บกิจกรรม https://npr-pwd.blogspot.com/p/workable-artist-gallery.html

ตัวอย่างภาพวาดฝีมือคนพิการ: ศิลปิน นายธำมรงค์ นนทารักษ์ ใช้ปากคาบพู่กันวาดภาพ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น