หน้าเว็บ

8 กรกฎาคม 2562 @ ไปบรรยายหัวข้อ "การพัฒนาานักศึกษาพิการไปสู่ผู้ประกอบการหน้าใหม่" (Entrepreneurship Training for Student with Disability) ตอนที่ 1/2

สวัสดีครับทุกท่าน ก่อนหน้านี้ที่ผมได้รับการติดต่อจากกองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ในการเป็นวิทยากรหัวข้อเกี่ยวกับการให้ความรู้กับนักศึกษาพิการที่จบการศึกษาจาก ม.มหิดล ไปแล้วกับที่กำลังจะจบการศึกษา เพื่อให้ทราบสิทธิต่างๆ ของคนพิการ และหัวข้อ "ความเป็นไปได้ทางธุรกิจสำหรับคนพิการ" ส่วนตัวก็รู้สึกเต็มใจอย่างยิ่ง เพราะจะเป็นการให้ความรู้กับกลุ่มคนพิการที่มีความรู้ระดับปริญญาตรีขึ้นไปทั้งรุ่น ผมจึงต้องเตรียมสไลด์ใหม่เต็มที่

เดิมก็ตั้งใจว่าจะทำสไลด์ใหม่ทั้งหมด แต่ในท้ายที่สุด ผมก็ตัดสินใจเริ่มต้นสไลด์ในช่วงแรก ซึ่งมีเนื้อหาง่ายๆ ไม่ยาก เพราะเคยใช้สไลด์ชุดนี้กับกลุ่มคนพิการที่จังหวัดสมุทรปราการ จากนั้นนำข้อมูลที่เป็นประโยชน์และเป็นปัจจุบัน มาใส่ในสไลด์ ทำให้มีสไลด์มากถึง 240 หน้า เพื่อใช้ตลอดทั้ง 2 วัน ระหว่างวันที่ 8-9 ก.ค.62
บรรยากาศการลงทะเบียนก่อนเข้าห้องอบรม
นายธีรศักดิ์ สรรพศิริ หัวหน้างานบริการและสวัสดิการนักศึกษา
กองกิจการนักศึกษา ม.มหิดล กล่าวรายงานโครงการอบรมสัมมนา

นางกิรติ สอนคุ้ม ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา ม.มหิดล กล่าวเปิดโครงการครั้งนี้ได้มาบรรยายในฐานะ ประธานเครือข่ายพิทักษ์สิทธิ์คนพิการ
แนวทาง 5 ทาง สำหรับการประกอบอาชีพของคนพิการ
เครดิตภาพถ่าย: กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

สำหรับผมต้องยอมรับว่า ผู้เข้ารับการอบรมในคลาสนี้ หัวกระทิมากๆ เรียนรู้เร็ว ทำให้การอบรมไปเร็วมาก จนผมต้องกลับไปคิดว่า คืนนี้จะปรับเพิ่มเนื้อหา อะไรบ้าง แต่ที่แน่ๆ ตั้งใจว่า จะให้ผู้เข้าอบรมทุกท่านมีความรู้ ความเข้าใจ เรื่องมาตรา 35 แห่ง พรบ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นหลักๆ ของวันพรุ่งนี้ครับ

**หมายเหตุ: ทางกองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ทำวีดีโอเผยแพร่ ที่ลิงก์นี้ครับ
https://iptv.mahidol.ac.th/topic/77597


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น