หน้าเว็บ

17 ธันวาคม 2562 @ พาผู้ดูแลคนพิการไปเซ็นต์สัญญาใช้สิทธิ์มาตรา 35 พรบ.ส่งเสริมคนพิการฯ ที่บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่

สวัสดีครับทุกท่าน ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ที่ผมได้มีโอกาสเป็นที่ปรึกษาร่วมกับอีกหลายแห่งให้กับทางบริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) (ชื่อย่อ บริษัททีเอฟ) ในการส่งเสริมอาชีพคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ ที่ใช้สิทธิ์ตามมาตรา 35 แแห่ง พรบ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ซึ่งในส่วนที่ผมดูแลนั้นมีทั้งหมด 2 กลุ่มอาชีพ คือ กลุ่มอาชีพที่ทางบริษัททีเอฟมีรายละเอียดโครงการไว้ให้คนพิการ/ ผู้ดูแลคนพิการ เลือก และกลุ่มที่สองคือ กลุ่มอาชีพที่ทางคนพิการ/ ผู้ดูแลคนพิการ เสนอรายละเอียดโครงการมาเอง ข้อมูลดังนี้

**กลุ่มอาชีพที่ทางบริษัททีเอฟมีรายละเอียดโครงการไว้ให้คนพิการ/ ผู้ดูแลคนพิการ เลือก

  1. ส่งเสริมอาชีพธุรกิจร้านค้าปลีกสำหรับครอบครัวคนพิการ
  2. ส่งเสริมอาชีพธุรกิจซักอบรีดสำหรับครอบครัวคนพิการ
  3. ส่งเสริมอาชีพวาดภาพสำหรับคนพิการ

**กลุ่มอาชีพที่ทางคนพิการ/ ผู้ดูแลคนพิการ เสนอรายละเอียดโครงการมาเองกับทางบริษัททีเอฟ

  1. ส่งเสริมอาชีพธุรกิจเลี้ยงวัวสำหรับครอบครัวคนพิการ
  2. ส่งเสริมอาชีพธุรกิจเลี้ยงหมูสำหรับครอบครัวคนพิการ
  3. ส่งเสริมอาชีพธุรกิจร้านกาแฟโบราณและทำเบเกอรี่สำหรับครอบครัวคนพิการ
  4. ส่งเสริมอาชีพธุรกิจร้านกาแฟสดและน้ำปั่นผลไม้สำหรับครอบครัวคนพิการ
  5. ส่งเสริมอาชีพธุรกิจร้านซักอบรีดสำหรับครอบครัวคนพิการ
  6. ส่งเสริมอาชีพธุรกิจร้านตัดเย็บเสื้อผ้าด้วยจักรอุตสาหกรรมสำหรับครอบครัวคนพิการ

ผม (ปธ.เครือข่ายพิทักษ์สิทธิ์คนพิการ) กำลังแนะนำการกรอกเอกสารการใช้สิทธิ์
มาตรา 35 และเอกสารบุคคลประกอบการใช้สิทธิ์ให้ถูกต้อง


คุณสรยยุทธ รักษาศรี ผจก.ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และฝ่าย Administration ของ
บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) (สวมเสื้อสีม่วง) กำลังเซ็นต์สัญญา
และเซ็นต์กำกับเอกสารรายละเอียดโครงการ

สำหรับผมแล้วเป็นอีกปีหนึ่งที่่ยังไม่ถึงกับละทิ้งการให้ความช่วยเหลือสนับสนุนการส่งเสริมอาชีพครอบครัวคนพิการ ผ่านสถานประกอบการที่มีจิตใจที่ดี ต้องการช่วยเหลือคนพิการและครอบครัวคนพิการอย่างแท้จริง เพราะหลายครั้งที่ผมสัมผัสได้ว่าสถานประกอบการไหนที่ไม่ได้มีความตั้งใจจริงผมจะเลี่ยงและปฏิเสธ โดยเฉพาะในช่วงนี้ที่ผมออกมาขับเคลื่อนต่อสู้การโกงสิทธิ์คนพิการ ผมจะไม่รับบริหารงานโครงการใดๆ จนกว่าจะมีคนทุจริตโดนลงโทษเสียก่อน เมื่อความจริงเปิดเผยผมจึงจะเริ่มบริหารงานโครงการเหล่านี้ต่อ ในลักษณะที่ปรึกษา ไม่จับต้องเงินเอง

หลังจากนี้จะเป็นการติดตามงานโครงการต่างๆ เพื่อเก็บข้อมูลความสำเร็จหรือล้มเหลวของแต่ละอาชีพต่อไป อาจจะไม่มาก น้อย แต่เข้มข้นในลำดับต่อๆ ไปครับ


ผมขอขอบพระคุณอย่างสูงกับ ผู้บริหารทุกท่าน เจ้าหน้าที่บริหาร และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ของบริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) ที่ได้มอบโอกาสดีๆ แบบนี้ให้กับคนพิการและครอบครัวคนพิการ ครับ

ด้วยความนับถืออย่างสูง

บทความที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น