หน้าเว็บ

9 กรกฎาคม 2562 @ ไปบรรยายหัวข้อ "การพัฒนาานักศึกษาพิการไปสู่ผู้ประกอบการหน้าใหม่" (Entrepreneurship Training for Student with Disability) ตอนที่ 2/2

สวัสดีครับทุกท่าน วันนี้เป็นวันที่ 2 ของการอบรม เมื่อวานนี้ (8 ก.ค.62) ผมอบรมใช้สไลด์ไปเกือบทั้งหมด เรียกว่าอบรมไปเกือบหมดตัวจากสไลด์ที่เตรียมไว้ จึงกลับไปนั่งคิดนอนคิดว่าจะเพิ่มเนื้อหาใด สุดท้ายตัดสินใจบอกกับทุกคนในห้องอบรมว่า "ผมจะแนะนำเรื่องมาตรา 35 ทุกคนที่ออกไปจากห้องนี้จะมีความรู้ความเข้าใจเรื่องมาตรา 35 เป็นอย่างดี" เพราะว่าผมพิจารณาแล้วว่า ผู้เข้ารับการอบรมทุกคนให้ความสนใจในสิทธิ์ตามมาตรา 35 เพราะเป็นการใช้สิทธิ์แบบได้เปล่า ปีละ 112,420 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสองพันสี่ร้อยยี่สิบบาทถ้วน) ดีกว่าการกู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ที่ต้องไปจ่ายเงินต้นคืน (แบบไม่มีดอกเบี้ย)


นายธีรศักดิ์ สรรพศิริ หัวหน้างานบริการและสวัสดิการนักศึกษา
กองกิจการนักศึกษา ม.มหิดล กำลังกล่าวต้อนรับทุกท่านที่เข้าร่วมอบรมในวันที่ 2

ตัวอย่างจริงสำหรับธุรกิจ "บ้านอร่อย ๒๕" ที่ผมกับครอบครัว กำลังทำเป็น
ต้นแบบนำร่อง สำหรับการส่งเสริมอาชีพคนพิการอย่างยั่งยืนแบบองค์รวม

นายปรีดา ลิ้มนนทกุล ประธานเครือข่ายพิทักษ์สิทธิ์คนพิการ
กำลังบรรยายหัวข้อ ความเป็นไปได้ทางธุรกิจสำหรับคนพิการ
ท่าน รศ.นายแพทย์ปรีชา สุนทรานันท์ ที่ปรึกษาคณะแพทย์ศิริราช เข้าร่วมฟัง
การบรรยายตลอดทั้ง 2 วัน (8-9 ก.ค.62) อย่างสนใจ ต้องขอบพระคุณอย่างสูงครับ


ภาพหมู่การอบรมโครงการพัฒนานักศึกษาพิการไปสู่ผู้ประกอบการหน้าใหม่
วันที่ 8-9 ก.ค.62 ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้ ชั้น 3 ห้องประชุม 323 ม.มหิดล

เครดิตภาพถ่าย: กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

 สำหรับการอบรมครั้งนี้ โดยภาพรวม ส่วนตัวพึงพอใจอย่างมาก แม้ว่าในช่วงก่อนการอบรมผมจะประเมินผู้เข้าอบรมผิดเพี้ยนไป เนื่องจากไม่คิดว่าจะมีผู้สนใจส่วนใหญ่จะจบปริญญาตรีขึ้นไป และยังมีจนถึงปริญญาเอก อีกทั้งยังมีคณาจารย์จากหลายสถาบันการศึกษาเข้าร่วมฟังด้วย เรียกว่าผมรู้สึกตัวเล็กไปเลยครับ

"จากนี้ต่อไป ยังคิดไปไกลอีกว่า อาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่กับวงการ การศึกษาและวงการคนพิการ อย่างไม่อาจจะคาดคิดได้ สาธุ ขอให้เป็นอย่างที่คิด พวกทุจริตคอรัปชั่นจะได้ไม่กล้าเผยอหน้าชูคอ ขึ้นมาได้อีกครับ"

**หมายเหตุ: ทางกองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ทำวีดีโอเผยแพร่ ที่ลิงก์นี้ครับ
https://iptv.mahidol.ac.th/topic/77597


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น