หน้าเว็บ

24 ธ.ค.62 @ กองทุนยุติธรรม ช่วยเหลือ คดีที่ 6 ตอนที่ 2/2 "รับเรื่อง และช่วยเหลือ" คดีอาญา หมิ่นประมาท กรณีจังหวัดสมุทรสาคร

สวัสดีครับทุกท่าน บทความตอนนี้ ผมได้นำหนังสือตอบ 2 ฉบับ ของสำนักงานกองทุนยุติธรรมจังหวัดสมุทรสาคร มาแบ่งปันทุกท่าน เกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือสมาชิก "เครือข่ายพิทักษ์สิทธิ์คนพิการ" (คพพ.) คือ น.า.สุพัตรา ซึ่งเป็นรอง ปธ.คพพ. จังหวัดสมุทรสาคร ได้เคยโพสต์หัวจดหมายที่ระบุ "นายกสมาคมฯ" แห่งหนึ่งที่ทำงานด้านสาธารณะประโยชน์ให้กับคนพิการในจังหวัดสมุทรสาคร ขณะยื่นถึงผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ทำให้ถูกนายกสมาคม (โจทก์) ฟ้องหมิ่นประมาท น.ส.สุพัตรา (จำเลย)

แน่นอนว่า น.ส.สุพัตรา ฃซึ่งมีความยากลำบากเป็นทุนเดิม เพราะต้องทำมาหากินและยังมีสามีเป็นคนพิการ เมื่อต้องเป็นจำเลย ย่อมไม่มีทางที่จะมีเงินหรือหลักทรัพย์ในการประกันตัว ผมจึงได้แนะนำ น.ส.สุพัตรา ในฐานะที่มีประสบการณ์มาก่อน ให้ไปเดินเรื่องที่ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อให้ทาง "กองทุนยุติธรรม" ช่วยเหลือเรื่องเงินค่าประกันตัว เนื่องจากเมื่อศาลชั้นต้น ท่านผู้พิพากษามีคำสั่ง "รับคดีไว้พิจารณา" หลังจากมีการไต่สวนมูลฟ้องแล้ว น.ส.สุพัตรา ต้องประกันตัวทันที ครับ

หลังจาก น.ส.สุพัตรา เดินเรื่องกับทางยุติธรรมจังหวัดสมุทรสาครเรียบร้อยแล้ว ทางสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสมุทรสาคร จะออกหนังสือมาให้ 2 ฉบับ คือ "หนังสือแจ้งผลการรับคำขอรับความช่วยเหลือเงินกองทุนยุติธรรม" และ "หนังสือแจ้งผลการพิจารณาคำขอรับความช่วยเหลือเงินกองทุนยุติธรรม" ซึ่งผลปรากฎว่า ทางกองทุนยุติธรรมจังหวัดพิจารณาให้ความช่วยเหลือ ปรากฎรายละเอียดตามหนังสือที่ได้นำมาแบ่งปัน เป็นความรู้ให้กับทุกท่านครับ

"หนังสือแจ้งผลการรับคำขอรับความช่วยเหลือเงินกองทุนยุติธรรม"

"หนังสือแจ้งผลการพิจารณาคำขอรับความช่วยเหลือเงินกองทุนยุติธรรม"

หากพิจารณาตามวันที่แล้ว จากหนังสือรับเรื่อง ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2562 และหนังตอบผลการพิจารณา ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2562 ถือว่าเร็วมากๆ เพื่อให้ทันก่อนที่ศาลจังหวัดสมุทรสาคร ได้มีนัดไกล่เกลี่ยระหว่างนายสมาคมฯ (โจทก์) กับ น.ส.สุพัตรา (จำเลย) สำหรับบทความนี้ แบ่งปันเพื่อให้ทุกท่านได้ทราบว่า เมื่อเราไม่มีทุนทรัพย์ ทรัพย์สิน หาเช้ากินค่ำ การตกเป็นจำเลยแล้วต้องประกันตัวนั้น มีหลายวิธี อาทิเช่น 
  • ซื้อประกันอิสรภาพ (จะมีโต๊ะรับเรื่องที่ศาลจังหวัดทุกแห่ง) หรือ
  • ขอแถลงขอความอนุเคราะห์ผู้พิพากษาในการไม่ต้องเสียค่าประกันตัว ซึ่งวิธีการนี้ สำหรับผมยากมากนะครับ เนื่องจากต้องอยู่ในดุลพินิจของท่านผู้พิพากษาเป็นหลักครับ หรือ
  • ยื่นเรื่องขอความช่วยเหลือกับทางกองทุนยุติธรรมจังหวัด ทุกจังหวัด (ศาลากลาง) หรือ
  • ขอท่านผู้พิพากษา อนุญาตให้ใช้กำไลอีเอ็มแทน
สำหรับกรณีนี้ น.ส.สุพัตรา เลือกแนวทางเตรียมการ คือ การขอความช่วยเหลือจากกองทุนยุติธรรม ตามที่ผมแนะนำ แต่เมื่อขึ้นศาลจังหวัดสมุทรสาคร ในวันนัดไกล่เกลี่ยแล้ว ผลปรากฎเป็นอย่างไร รวมทั้งในวันนัดสืบพยาน ผลเป็นอย่างไร สามารถติดตามอ่านในส่วนของคดีความ ในส่วนเรื่อง คดีที่ 6_อาญาหมิ่นประมาท ตามลิงก์ในหน้ารวม ลิงก์นี้ http://npr-pwd.blogspot.com/p/blog-page_8.html ครับ


ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณ เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องทุกระดับของสำนักงานกองทุนยุติธรรมจังหวัดสมุทรสาคร อย่างมากครับ

พิมพ์เผยแพร่เมื่อ 27 ต.ค.63

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น