หน้าเว็บ

ลำดับการขับเคลื่อนการพิทักษ์สิทธิ์คนพิการของเครือข่ายพิทักษ์สิทธิ์คนพิการ


10 ก.พ.64 @ คดีที่ 9 อาญา_ยักยอก ตอนที่ 1/5 @ ท่านผู้พิพากษาศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ มีคำพิพากษาให้ "จำเลยมีความผิดตามฟ้อง" ยักยอกผู้เสียหาย (ผู้ดูแลคนพิการ): 
สวัสดีครับทุกท่าน สำหรับคดีที่ 9 ซึ่งเป็นคดีอาญา_ยักยอก ที่สมาชิกเครือข่ายพิทักษ์สิทธิ์คนพิการ ผู้ดูแลคนพิการทางสติปัญญาในจังหวัดกาฬสินธุ์รวมตัวกันแจ้งความดำเนินคดี (ยักยอก) กับประธานชมรมคนพิการแห่งหนึ่งในจังหวัดกาฬสินธุ์ เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เราได้ไปฟังคำพิพากษา ท่านผู้พิพากษาได้อ่านคำพิพากษาให้ "จำเลยมีความผิดตามฟ้อง" กว่าผู้เสียหายทุกคนจะชนะคดีได้นั้น ต้องลำบาก ไร้การเหลียวแลจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ต้องบอกว่าประเทศไทยหมดแล้ว คนยากจน คนพิการ ต้องพึ่งตัวเอง หน่ำซ้ำข้าราชการยังร่วมมือช่วยเหลือกลุ่มทุจริตคอรัปชั่นอีก .....อ่านต่อ

23 เม.ย.64 @ "ไม่มีผู้พิพากษาศาลท่านใดรับรองให้ฎีกา" คดีที่ 1 อาญา_แจ้งความอันเป็นเท็จ @ ยื่นโนติส (์Notice) หลังฟังคำพิพากษาศาลฎีกา "ยืนยกฟ้อง" คดีที่ 2 อาญา_หมิ่นประมาท: 
กล่าวโดยย่อคือ ฝ่ายโจทก์ซึ่งเป็นผู้นำคนพิการในจังหวัพระนครศรีอยุธยา ได้ฟ้องศาลโดยตรงไม่ผ่านเจ้าพนังานสอบสวน (ตำรวจ) 3 คดี (คดีที่ 1 อาญาแจ้งความอันเป็นเท็จ คดีที่ 2 อาญาหมิ่นประมาท คดีที่ 5 แพ่งหมิ่นประมาท) คดีที่ 5 จำหน่ายคดีไว้ก่อนเนื่องจากคดีที่ 2 ยังไม่ถึงที่สุด เมื่อคดีที่ 2 ถึงที่สุดแล้วตามคำพิพากษาศาลฎีกา ทนายฝ่ายผมจึงเขียนคำร้องขอให้ท่านผู้พิพากษาพิจารณาคดีและยกฟ้องต่อไป สำหรับคดีที่ 1 จบไปนานแล้ว เนื่องจากผมชนะคดี ท่านผู้พิพากษา "ยกฟ้อง" ทั้งศาลพระนครศรีอยุธยา และ ศาลอุทธรณ์ภาค 1 แต่ผู้นำคนพิการ จ.พระนครศรีอยุธยา ไม่หยุด .....อ่านต่อ

22 เม.ย.64 @ "คำพิพากษาศาลฎีกา" คดีที่ 2 อาญา_หมิ่นประมาท ตอนที่ 2/2 @ ยื่นโนติส (์Notice) หลังฟังคำพิพากษาศาลฎีกา "ยืนยกฟ้อง":
 เพื่อประกอบความรู้กับผู้อ่านทุกท่าน ผมจะได้ขอแบ่งปันแนวทางการต่อสู้ของเรา หากท่านใดต้องถูกฟ้องแบบผม แล้วชนะคดี (คดีถึงที่สุด) และเรามีความประสงค์จะฟ้องกลับ เราควรทำหนังสือแจ้งให้ฝ่ายตรงข้ามทราบกัน ส่วนตัวอาจเรียกได้ว่าเป็นมารยาท ก็ได้นะครับ คงคล้ายๆ กับที่ทางเครือข่ายพิทักษ์สิทธิ์คนพิการทำหนังสือร้องเรียนไปยังหน่วยงานรัฐก่อน ตัวอย่างจริงเรื่องการโกงสิทธิ์คนพิการ หลายปีผ่านไปสิ่งที่เกิดขึ้นคือ เราทราบว่าข้าราชการร่วมทุจริตด้วย ดังนั้นหลังจากให้เกียรติแจ้งข้อมูลแล้วกลับไม่ทำอะไร ซ้ำร้ายยังกลับไปแก้ระเบียบปฏิบัติ และช่วยข้าราชการที่กระทำผิดใงห้พ้นผิด .....อ่านต่อ

22 เม.ย.64 @ "คำพิพากษาศาลฎีกา" คดีที่ 2 อาญา_หมิ่นประมาท ตอนที่ 1/2 @ ฟังคำพิพากษา ยืนตามศาลอุทธรณ์ภาค 1 ยกฟ้อง
คดีที่ 2 อาญาหมิ่นประมาท นี้ ในขั้นศาลชั้นต้น ผมแพ้คดี แบบต่างฝ่ายต่างมีคำถาม มีข้อกังขาคาใจ ฝ่ายตรงข้ามก็อุทธรณ์ ฝ่ายผมก็อุทธรณ์ และฝ่ายผมยังต้องเขียน "คำแก้อุทธรณ์" เพิ่มด้วยอีกฉบับ ครับ เรียกได้ว่าบทหนักตกกับทนายอาสา (ทนายธีรยุทธ สุวรรณเกษร) ที่ต้องส่งแนบหลักฐานจำนวนมากเพื่อประกอบการพิจารณาให้ท่านผู้พิพากษา ตั้งแต่ชั้นอุทธรณ์แล้วครับ แต่ในชั้นฎีกา เพียงเรียบเรียงให้ชัดเจน แน่นนครับว่าคดีนี้ ในชั้นอุทธรณ์ ทางฝ่ายผมชนะ ท่านผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 1 เห็นต่าง กลับคำให้การ "ยกฟ้อง" เมื่อชนะและแพ้กันฝ่ายละ 1 ครั้ง จึงต้องตัดสินกันที่ชั้นฎีกา ครับ ผมมีเพื่อนท่านหนึ่งให้คำอธิบายสั้นๆ เปรียบเปรยว่า "ศาลชั้นต้นนับ 1 คะแนน ศาลชั้นอุทธรณ์นับ 1 คะแน .....อ่านต่อ

12 พ.ย.63 @ "คำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 1" คดีที่ 3 อาญา_หมิ่นประมาท ตอนที่ 2/2 @ พิพากษายกฟ้อง ยืนตามผู้้พิพากษาศาลชั้นต้น: สวัสดีครับทุกท่าน จากตอนที่ 1/2 คำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 1 ของคดีที่ 3 อาญา_หมิ่นประมาท จังหวัดปทุมธานี ซึ่งผมได้นำคำพิพากษามาแบ่งปัน โดยได้เขียนบทความอธิบายเพิ่มเติม ขยายความ ไปแล้ว 7 ข้อหรือ 87จุดสังเกต จากทั้งหมด 11 ข้อ สำหรับ ข้อ 1-7 นั้ นหากทุกท่านตามอ่านแล้วจะเห็นภาพชัดเจนถึงการพิเคราะห์จากพยานหลักฐานต่างๆ ที่ปรากฎเป็นตัวหนังสือ บวกกับการให้ถ้อยคำในชั้นพิจารณาคดี ที่พยานบุคคลได้ให้การไว้ สำหรับข้อ 8-11 เป็นการพิเคราะห์ที่ส่วนตัวผมชอบมากๆ ครับ รู้สึกปิติมากครับ เนื่องจาก เปรียบเสมือนการไขปัญหาเรื่องคำสำคัญให้กับ.....อ่านต่อ


12 พ.ย.63 @ "คำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 1" คดีที่ 3 อาญา_หมิ่นประมาท ตอนที่ 1/2 @ พิพากษายกฟ้อง ยืนตามผู้้พิพากษาศาลชั้นต้น
สวัสดีครับทุกท่าน คดีที่ตัวผมให้ความสำคัญมากที่สุด จากทั้งหมด 5 คดี เนื่องจากฝ่ายตรงข้าม ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ ตำแหน่ง "นิติกรชำนาญการ" คนที่ควรทำหน้าที่ช่วยเหลือคนพิการ ครอบครัวคนพิการ อย่างถึงที่สุด แต่ในท้ายที่สุด ถึงแม้ว่าจะไม่มีหลักฐานว่าเจ้าหน้าที่รัฐผู้นี้เป็นผู้ทุจริตคอรัปชั่น ผมขอย้ำว่า ผมยังไม่มีหลักฐานนะครับ อนาาคตข้างหน้าผมอาจมีหลักฐานก็ได้ แต่การกระทำของนิติกรท่านนี้ ผมมั่นใจเหลือเกินว่า เป็นการทุจริตประพฤติมิชอบ อย่างแน่นอน ฟ้าดินรู้ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทราบดี ตัวนิติกรคนนี้ก็ย่อมรู้ดีว่า ตัวเขาเองประพฤติดีหรือชั่วอย่างไร  .....อ่านต่อ

28 พ.ย.62 @ "คำพิพากษา" คดีที่ 3 อาญา_หมิ่นประมาท ตอนที่ 3/3 @ ศาลชั้นต้น ท่านผู้พิพากษา "ยกฟ้อง" แล้ว ตามฟังคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ต่อเลยครับ: 
บทความตอนนี้ ผมอยากเล่าถึง สถานการณ์เวลาเราไปขึ้นศาล นั้น ไม่ว่าเราจะเป็นโจทก์ จำเลย พยาน ก็ตาม เมื่อมีการขึ้นศาลแล้ว ในตอนท้ายก่อนออกจากห้อง ท่านผู้พิพากษาจะอ่าน "รายงานกระบวนพิจารณา" ให้ทุกคนได้ทราบพร้อมกัน ดังเช่นตัวอย่างที่ผมนำมาแบ่งปัน ว่าท่านได้รายงานว่า ท่านผู้พิพากษาได้อ่านคำพิพากษาเรียบร้อย ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 ตามหนังสือด้านล่างนี้ ผมขอเสริมเพิ่มเติมนะครับว่า ทั้งโจทก์ และจำเลย ต้องเซ็นต์รับทราบ อันที่่จริงน่าจะเป็นทุกคนที่มาฟังคำพิพากษามากกว่า เพียงแต่ว่าในวันดังกล่าว ทนายฝ่ายโจทก์ และจำเลย ไม่ได้..... อ่านต่อ

28 พ.ย.62 @ "คำพิพากษา" คดีที่ 3 อาญา_หมิ่นประมาท ตอนที่ 2/3 @ ยกฟ้องแล้ว เหตุผลที่ต้องคำนึงถึงว่า "โจทก์" เป็นใคร ทำไมมาฟ้อง น่าสนใจมากครับ: 
สำหรับคดีที่ 3 คดีอาญา หมื่นประมาท ของศาลจังหวัดปทุมธานี ในคดีนี้นั้น ฝ่ายโจทก์ ที่ฟ้องผมเป็น "นิติกรชำนาญการชำนาญการ" ของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ซึ่งในความคิดผม ไม่ควรมาฟ้องผมเลย เพราะน่าจะรู้ตัวดีว่า ตัวเองเป็นข้าราชการ และไม่ปฏิบัติหน้าอันสำควรแก่การดูแล ผลประโยชน์ของประเทศชาติ กลับใช้อำนาจหน้าที่ตัวเองที่อุตส่าห์พากเพียรสะสมรับราชการมาจนใกล้เกษียณ ช่วยเหลือปกปิดบิดเบือน ไม่ทำโทษนายกสมาคมคนพิการต่างๆ ทำให้เกิดการทุจริตคอรัปชั่น จนระบาดสร้างความทุกข์เดือดร้อนไปทุกหย่อมหญ้า และยังทำให้กฎหมายไม่ศักดิ์สิทธิ์ ทั้งๆ ที่ตัว..... อ่านต่อ

28 พ.ย.62 @ "คำพิพากษา" คดีที่ 3 อาญา_หมิ่นประมาท ตอนที่ 1/3 @ ยกฟ้องแล้ว แต่เรื่องน่าสนใจคือ โจทก์ที่ฟ้องผมครับ
 :
 สวัสดีครับทุกท่าน สำหรับผมนั้น บทความที่เกี่ยวข้องกับคดีที่ 4 เป็นคดีที่ค่อนข้างพิเศษตรงที่ ผู้ฟ้อง (โจทก์) ผมนั้นเป็นถึง "นิติกรชำนาญการ" ของกรม พก. (กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ) กระทรวง พม. (พัฒนาสังคมฯ) ผมกับสมาชิกเครือข่ายพิทักษ์สิทธิ์คนพิการได้นำเรื่องการทุจริตโกงสิทธิ์คนพิการ อย่างไม่เป็นธรรม มาเปิดโปงให้สังคมรับทราบ ไม่เคยได้เตรียมตัวว่าจะถูกนักกฎหมายที่ต้องคอยช่วยคนพิการ ที่ต้องเป็นทนายหรือให้คำปรึกษากับคนพิการด้วยซ้ำ กลับมาฟ้องตัวผมเอง ผมยอมรับว่า มีความกังวลใจมากที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับทุกคดีที่ผมถูกฟ้อง ทั้ง 5 คดี นะครับ .....อ่านต่อ

24 ธ.ค.62 @ กองทุนยุติธรรม ช่วยเหลือ คดีที่ 6 ตอนที่ 2/2 "รับเรื่อง และช่วยเหลือ" คดีอาญา หมิ่นประมาท กรณีจังหวัดสมุทรสาคร : 
แน่นอนว่า น.ส.สุพัตรา ฃซึ่งมีความยากลำบากเป็นทุนเดิม เพราะต้องทำมาหากินและยังมีสามีเป็นคนพิการ เมื่อต้องเป็นจำเลย ย่อมไม่มีทางที่จะมีเงินหรือหลักทรัพย์ในการประกันตัว ผมจึงได้แนะนำ น.ส.สุพัตรา ในฐานะที่มีประสบการณ์มาก่อน ให้ไปเดินเรื่องที่ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อให้ทาง "กองทุนยุติธรรม" ช่วยเหลือเรื่องเงินค่าประกันตัว เนื่องจากเมื่อศาลชั้นต้น ท่านผู้พิพากษามีคำสั่ง "รับคดีไว้พิจารณา" หลังจากมีการไต่สวนมูลฟ้องแล้ว น.ส.สุพัตรา ต้องประกันตัวทันที ครับ .....อ่านต่อ

7 เม.ย.63 @ "คำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 7" คดีที่ 4 อาญา_หมิ่นประมาท ตอนที่ 1/2 @ "ยืนตามศาลชั้นต้นยกฟ้อง" ในชั้นไต่สวนมูลฟ้อง: 
สวัสดีครับทุกท่าน สำหรับบทความในตอนนี้ เป็นอีกบทความที่ตัวผมเองก็ได้ความรู้จากประสบการณ์จริง จึงอยากนำมาแบ่งปันให้กับผู้อ่านไปพร้อมๆ กันครับ ผมต้องท้าวความถึงบทความก่อนหน้านี้ "10 ก.ย.62 @ "คำพิพากษา" คดีที่ 4 อาญา_หมิ่นประมาท ตอนที่ 1/5 @ ยกฟ้องชั้นไต่สวนมูลฟ้อง หลักฐานเพียบ ที่จังหวัดสมุทรสาครเลวร้ายที่สุดในประเทศไทย" ที่ท่านผู้พิพากษาศาลชั้นต้น ได้พิพากษา "ยกฟ้อง" ในชั้นไต่สวนมูลฟ้อง แต่ผู้นำคนพิการในจังหวัดสมุทรสาคร ยังคงอุทธรณ์ให้ท่านผู้พิพากษารับคดีนี้เข้าสู่กระบวนการพิจารณาคดี .....อ่านต่อ

9 ต.ค.62 @ "หนังสือเรียกปรับเงินสถานประกอบการ 5.5 ล้านบาท" เข้ากองทุนส่งเสริมคนพิการ ผลแห่งความเพียรในการต่อสู้โกงสิทธิ์คนพิการ ตอนที่ 1/3: 
สวัสดีครับทุกท่าน สำหรับบทความตอนนี้ เป็นตอนแรกที่ผมได้เขียนถึง "ภาค ๕ ผลการขับเคลื่อน" ที่พวกเราทุกคนในเครือข่ายพิทักษ์สิทธิ์คนพิการ ได้ออกมาร่วมกันต่อสู้ต้านโกงสิทธิ์คนพิการ เราทุกคนมีความมั่นใจว่า การเปิดโปงการทุจริตคอรัปชั่นของพวกนายกสมาคม มูลนิธิ ทั้งระดับประเทศและระดับจังหวัด ต้องสร้างผลกระทบ ทำให้เกิดการยับยั้งชั่งใจ อย่างแน่นอน ทำให้คนทุจริตมากอาจทุจริตน้อยลง ระวังตัวมากขึ้น แต่กฎหมายตาม พรบ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ไม่มีบทลงโทษทางอาญา สำคัญกว่านั้น ผู้ที่ได้รับผลกระทบมีฝ่ายเดียวที่ถูกเรียบปรับเงงิน .....อ่านต่อ

6 ต.ค.63 @ "ผู้พิพากษา 5 ท่าน ไม่อนุญาตให้ฎีกา" คดีที่ 1 อาญา_แจ้งความอันเป็นเท็จ ตอนที่ 2/2 @ "ไม่อนุญาตให้ำีกา" ก่อนเตรียมฟ้องศาลทุจริตครั้งสำคัญของประเทศไทย:
 ผมต้องอดทนกับเสียงหัวเราะ เสียงด่า ของผู้นำคนพิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หน้าห้องพิจารณาคดี ทั้งๆ ที่ในใจก็รู้ว่า ตัวผมเองโํดนกลั่นแกล้ง และเรื่องราวที่นำมาแกล้งคุยโทรศัพท์เพื่อด่าผมบ้าง พูดลอยๆ ขึ้นมาบ้าง ล้วนเป็นเรื่องโกหก ผมอดทนเพื่อให้ความจริงปรากฎ ผมยังคงเชื่อเรื่องบาปบุญคุณโทษ และมั่นใจในกฎแห่งกรรม สำหรับกฎหมาย การใช้กฎหมายอาจจะช้าสักนิด แต่ผมเป็นคนอดทนมานานแล้ว ความจริงจึงค่อยๆ ปรากฎออกมา .....อ่านต่อ

6 ต.ค.63 @ "ผู้พิพากษา 5 ท่าน ไม่อนุญาตให้ฎีกา" คดีที่ 1 อาญา_แจ้งความอันเป็นเท็จ ตอนที่ 1/2 @ "หนังสือรับรองคดีถึงที่สุด" ก่อนเตรียมฟ้องศาลทุจริตครั้งสำคัญของประเทศไทยสวัสดีครับทุกท่าน ในที่สุดการต่อสู้เฉพาะตัวผมคนเดียว ที่ถูกฟ้องศาล 5 คดี และถูกแจ้งความดำเนินคดี 1 คดี ใกล้เดินทางถึงที่สุดในฐานะ "จำเลย" ฝ่ายตรงข้าม (ผู้นำคนพิการในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา) มีพฤติกรรมไม่เลิกต่อแย ทั้งในสำนวนคำอุทธรณ์ หรือฎีกา เนื้อหาปั้นน้ำเป็นตัว โกหก ไม่ตรงกับความเป็นจริง แม้ในชั้นพิจารณาคดี ให้การในชั้นศาล ก็พูดปด ไม่เกรงกลัวคำสาบาน ผมแทบไม่ต้องแปลกใจเลยว่า เวลาผู้นำคนพิการคนนี้พูดอะไรออกไป ล้วนไม่เป็นความจริง แม้ในชั้นศาลก็ตาม ส่วนตัวผมเชื่อมั่นเลยว่า .....อ่านต่อ

27 เม.ย.63 @ "คำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 1" คดีที่ 2 อาญา_หมิ่นประมาท ตอนที่ 2/3 @ รายงานตัวสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนนทบุรีสวัสดีครับทุกท่าน สำหรับบทความใน "ตอนที่ 2/3 @ รายงานตัวสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนนทบุรี" ผมอยากถ่ายทอดประสบการณ์ให้กับผู้อ่านทุกท่านจากประสบการณ์ตรงของผมเอง เริ่มจากวันที่ 16 สิงหาคม 2562 ผมเดินทางไปศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อฟังคำพิพากษา แล้วมีคำพิพากษาว่า ผม "หมิ่นประมาท" ผู้นำคนพิการระดับจังหวัด (สามารถอ่านเพิ่มเติม "ตอนที่ 1/3 @ พิพากษากลับ ให้ยกฟ้อง") ส่งผลทำให้ผมต้องเสียค่าปรับวางที่ศาลเพิ่มเติม และตัวผมยังต้องเดินทางไปรายงานตัวที่สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อออก "บัตรประจำตัวการคุมความประพฤติ" (สีชมพู) โดยในบัตรประจำตัวระบุให้ผมไปรายงานตัวที่ สำนักงาน .....อ่านต่อ

27 เม.ย.63 @ "ผู้พิพากษาพิจารณาคดี จำหน่ายคดีชั่วคราว" คดีที่ 5 แพ่ง_หมิ่นประมาท ตอนที่ 1/3 @ ท้ายคำร้องจะฟ้องเท็จและเบิกความเท็จสวัสดีครับทุกท่าน บทความนี้เป็นซีรี่ส์สั้นๆ ก่อนเพียง 3 ตอน นับเป็นคดีที่ 5 เป็นคดีแพ่ง ส่วนตัวผมคิดว่า ผมคงเป็นคนส่วนน้อยมากๆ ในฐานะคนพิการที่ถูกฟ้องถึง 5 คดี ในเวลาไล่เรี่ยกัน แน่นอนว่า คนพิการธรรมดาๆ คงจะไม่ถูกฟ้องเยอะขนาดนี้ ผมจำได้เลยว่า คุณแม่ผม น้องสาวผม ญาติผม กังวลใจมาก ส่วนภรรยาผมนั้นเธอเป็นนักต่อสู้อยู่แล้ว เธอเข้าใจในเรื่องราวความเป็นมาต้นสายปลายเหตุ จนทำให้ผมถูกฟ้องถึง 5 คดี แน่นอนว่าผมคิดว่ามีความเป็นไปได้อย่างมากที่ทุกๆ คดีนั้น มีจุดเชื่อมโยงมาจากการที่ผมออกมาขับเคลื่อนเปิดโปงการทุจริตคอรัปชั่นของผู้นำคนพิการ และการทุจริตประพฤติมิชอบเจ้าหน้าที่รัฐที่มีอำนาจหน้าที่มีส่วนเกี่ยวข้องแต่ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ หรืออาจจะใช้อำนาจหน้าที่ในทางมิชอบได้ .....อ่านต่อ

24 เม.ย.63 @ "คำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 1" คดีที่ 2 อาญา_หมิ่นประมาท ตอนที่ 1/3 @ พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องสวัสดีครับทุกท่าน สำหรับบทความตอนนี้จะพิเศษกว่าคดีอื่นๆ ทั้ง 5 คดี นะครับ คดีนี้ผมเรียกว่า คดีที่ 2_อาญา หมิ่นประมาท ซึ่งฝ่ายตรงข้ามหรือโจทก์เป็นคดีเดียวกันกับคดีที่ 1_อาญา แจ้งความเท็จ ที่มีคำพิพากษา "ยกฟ้อง" ในศาลชั้นต้น เมื่อฝ่ายตรงข้ามอุทธรณ์ คณะท่านผู้พืพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 1 ก็ พิพากษา "ยืนยกฟ้อง" ตามศาลชั้นต้น ด้วย ส่วนตัวผมอดทนในคดีนี้ เพราะตามที่ผมบอกไว้คือ คดีนี้จะพิเศษมาก ซึ่งผมจะได้ลงรายละเอียดจุดที่น่าสนใจให้ทุกท่านได้อ่านกันครับ แต่ในเบื้องต้นก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีมากที่คดีนี้ในชั้นอุทธรณ์ คณะท่านผู้พืพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 1 ได้ "พิพากษากลับให้ยกฟ้อง" ค้านกับคำพิพากษาในศาลชั้นต้น รายละเอียดเป็นอย่างไรตามแ่านกันครับ .....อ่านต่อ

24 เม.ย.63 @ "คำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 1" คดีที่ 1 อาญา_แจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงาน ตอนที่ 1/2 @ "ศาลอุทธรณืภาค ๑ พิพากษาให้ยกฟ้องตามศาลชั้นต้น" ภาพยนตร์พึ่งเริ่มฉายครับสวัสดีครับทุกท่าน บทความตอนนี้จะยาวสักนิดนะครับ ผมอยากให้อ่านให้จบ เพราะว่าท่านจะได้รับความรู้มากมาย ผมจะพิมพ์ตามที่ผมรู้ผมสงสัยผมเข้าใจ ท้าวความสั้นๆ ว่า สืบเนื่องจากมีปฐมบทแห่งเหตุของการเริ่มต้นมหากาพย์การเริ่มต้นเคลื่อนไหวต่อต้านการทุจริตโกงสิทธิ์คนพิการ (ซึ่งผมจะได้พิมพ์ให้อ่านเร็วๆ นี้นะครับ) มีตัวละครมากมายที่เกี่ยวข้อง หนึ่งในตัวละครที่เกี่ยวข้อง คือคนพิการคนหนึ่งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้มีการฟ้องศาลโดยตรงว่า ผมแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงาน และผมได้ขึ้นศาลอย่างยากลำบากมาโดยตลอดเพราะผมพิการรุนแรงกระดูกคอหัก ดังนั้นปกติก็ใช้ชีวิตลำบากอยู่แล้ว แต่กลับต้องขึ้นศาลพร้อมๆ กันถึง 4 คดีในช่วงเวลาเดียว แต่ปัจจุบันก็เป็น 5 คดี เพราะมีคดีแพ่งเพิ่มเข้ามา แต่ถ้าจะรวมว่ามี 6 คดีก็นับได้นะครับ เพราะมีรองผู้กำกับสถานีตำรวจแห่งหนึ่งใน กทม. โทรคุยกับผมว่ามีคนไปแจ้งความดำเนินคดีกับผมด้วยอีก 1 คดี ซึ่งตัวผมเองก็รอหมายเรียกอยู่ครับ .....อ่านต่อ

17 ก.ย.62 @ "คำพิพากษา" คดีที่ 4 อาญา_หมิ่นประมาท ตอนที่ 6 เพิ่มเติม @ เปรียบเทียบหลักฐานสำคัญการโกงสิทธิ์คนพิการ ประกอบการไต่สวน ที่ศาลสวัสดีครับทุกท่าน ตอนที่ 5/5 เป็นตอนที่ยาวมากกับพฤติกรรมการโกงสิทธิ์คนพิการที่มีแนวโน้มพิจารณาแล้วว่า มีเจตนาจะให้โครงการล้มเหลวตั้งแต่แรก เพื่อให้หลักฐานชัดเจนมากขึ้น นอกจากเราจะรู้รายละเอียดตามเอกสารใน ตอน 5/5 ไปแล้ว ผมขอพาทุกทท่านไปร่วมสังเกตการณ์ไปตามที่ผมวิเคราะห์ด้วยกัน เมื่ออ่านจนจบแล้วคิดเห็นอย่างไรจะได้ทราบความจริงไปเป็นประสบการณ์ เพราะตัวผมนั้นนับถือท่านผู้พิพากษาเป็นสำคัญ กว่าท่านจอ่านตำรา และสอบจนได้เป็นผู้พิพากษาได้นั้นไม่ใช่เรื่องง่าย ดังนั้นหลักฐานต่างๆ ท่านถึงพิจารณาได้ท่องแท้กว่าเราครับ .....อ่านต่อ

17 ก.ย.62 @ "คำพิพากษา" คดีที่ 4 อาญา_หมิ่นประมาท ตอนที่ 5/5 @ "รายงานการประชุม" หลักฐานสำคัญการโกงสิทธิ์คนพิการ ประกอบการไต่สวน ที่ศาล จ.สมุทรสาครสวัสดีครับทุกท่าน ต่อเนื่องจากตอนที่ 4/5 ผมได้ยกหน้าสุดท้ายของรายละเอียดโครงการที่อาจจะโกงมากที่สุดในประเทศไทย มาไว้ในตอนนี้เพราะส่วนตัวผมคาดเดา ปนกับความเชื่อมั่น ว่าหลักฐานชุดนี้มีผลต่อการพิจารณา "ยกฟ้อง" ของท่านผู้พิพากษา คือ "รายงานการประชุมหารือกรณีร้องเรียนโครงการส่งเสริมอาชีพเบเกอรี่และเครื่องดื่มเคลื่อนที่ จ.สมุทรสาคร ปี 2560" ทุกท่านลองตามอ่านดูจะรู้ว่า ผู้นำคนพิการที่เป็นโจทก์มาฟ้องศาลผม แท้จริงแล้วเป็นคนอย่างไร ผมเชื่อว่าทุกท่านที่สนใจอ่านจนจบ ทุกท่านจะมีดุลพินิจ รู้ว่าใครเป็นใครกับการโกงสิทธิ์คนพิการอย่างไม่เกรงกลัวกับบาปกรรม มีอยู่จริงๆ คนๆ นี้ ได้รับรางวัลมากมายจากหน่วยงานราชการ สงสารก็สถานประกอบการที่มาสนับสนุน ทำบุญได้บาปแทนครับ .....อ่านต่อ

17 ก.ย.62 @ "คำพิพากษา" คดีที่ 4 อาญา_หมิ่นประมาท ตอนที่ 4/5 @ หลักฐานการโกงสิทธิ์คนพิการ ประกอบการไต่สวน ที่ศาลจังหวัดสมุทรสาครสวัสดีครับทุกท่าน สืบเนื่องจากบทความตอนที่ 1/5 "คำพิพากษา" คดีที่ 4_อาญา หมิ่นประมาท ที่ท่านผู้พิพากษาได้ตัดสิน "ยกฟ้อง ในชั้นไต่สวนมูลฟ้อง" ผมได้อ้างอิงกับทุกท่านแล้วว่ามีข้อมูลหลักฐานจำนวนมาก ซึ่งผมอยากบอกว่านำมาเขียนทั้งหมดไม่ไหวแน่นอน เพราะว่าเยอะมากๆ ความทุกข์ร้อนเดือดร้อนของคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ ไม่สามารถนำมาเขียนได้หมด ผมจึงขอนำมาแบ่งปันพอสังเขป สำหรับบทความนี้ก็จะยาวพอสมควร ผมจึงขอใช้ภาพสแกนข้อมูลมาแสดงและขอพิมพ์แทรกในแต่ละจุดที่น่าสนใจ ตรงไหนข้ามได้จะข้าม อยากให้ผู้อ่านลงรายละเอียดเอง แต่ผม .....อ่านต่อ

4 ก.พ.62 @ "ผลสอบกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI)" คดีที่ 4 อาญา_หมิ่นประมาท ตอนที่ 2/5 @ อาจเป็นอีกเหตุผลของการยกฟ้องชั้นไต่สวนมูลฟ้อง จังหวัดสมุทรสาครที่โกงคนพิการแบบสุดขั้วบทความตอนนี้ผมจึงขอนำหลักฐานสำคัญ ที่ผมใช้ในชั้นไต่สวนมูลฟ้อง เป็นหนังสือตอบจากกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ซึ่งได้ลงพื้นที่สอบสวนข้อเท็จจริงในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร จนออกหนังสือมาแล้วว่า โครงการส่งเสริมอาชีพคนพิการ 2 โครงการของปี 2559 และปี 2560 ขององค์กรด้านทำประโยชน์คนพิการแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรสาคร ว่า "ไม่เป็นไปตามระเบียบ" หรือแปลว่า ผิดกฎหมาย มาตรา 35 นั่นเอง หนังสือสำคัญฉบับนี้ ส่วนตัวผมมีความคิดเห็นว่า อาจเป็นหลักฐานสำคัญฉบับหนึ่ง ทีี่ทำให้ท่านผู้พิพากษา ตัดสินใจยกฟ้องในชั้นไต่สวนมูลฟ้อง .....อ่านต่อ

10 ก.ย.62 @ "คำพิพากษา" คดีที่ 4 อาญา_หมิ่นประมาท ตอนที่ 1/5 @ ยกฟ้องชั้นไต่สวนมูลฟ้อง หลักฐานเพียบ ที่จังหวัดสมุทรสาครเลวร้ายที่สุดในประเทศไทยในคดีที่ 4 เมื่อ 10 กันยายน 2562 ท่านผ้พิพากษาได้ขึ้นอ่านคำพิพากษา "ยกฟ้อง" ซึ่งคดีนี้พิเศษกว่าคดีอื่นๆ ตรงที่ ท่านผู้พิพากษา ยกฟ้องในชั้นไต่สวนมูลฟ้อง ความรู้ตรงนี้ผมอยากแบ่งปันให้กับเพื่อนๆ ที่เข้ามาอ่านว่า เวลาเราถูกฟ้องศาลนั้น มีหลายขั้นตอนมาก ซึ่งในโอกาสต่อๆ ไป ผมจะทำแผนผังประสบการณ์ตรงมาแบ่งปันให้อ่านกันนะครับ สรุปง่าย คือ ในชั้นไต่สวนมูลฟ้อง ผมเป็นจำเลย ทนายฝ่ายจำเลย สามารถซักถามโจทก์ ที่มากล่าวหาผมได้ก่อนในชั้น หรือขั้นตอน "ไต่สวนมูลฟ้อง" เป็นการซักถามโจทก์ฝ่ายเดียว ไม่ถามพยานใดๆ และไม่มีการถามตัวผมที่เป็นจำเลยด้วย .....อ่านต่อ

3 ก.ย.62 @ "คำพิพากษา" คดีที่ 1 อาญา_แจ้งความเท็จ ตอนที่ 1/3 @ ยกฟ้องแล้ว แต่เบื้องหลังใครบงการสวัสดีครับทุกท่าน สำหรับภาพถ่ายในวันขึ้นศาลนั้น จะไม่ค่อยมีภาพเท่าไหร่นะครับ ดังนั้นหากเกี่ยวข้องกับการขึ้นศาล ผมจะเน้นเป็นข้อมูลหลักฐาน หรือเอกสารเป็นหลักนะครับ ทั้งนี้ผมจะพยายามปิดชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องนะครับ "สำหรับคดีที่ 1 ซึ่งเป็นคดีอาญา และผมถูกฟ้องศาลโดยตรง ว่าผม (จำเลยที่ 1) แจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงาน (ตำรวจ) สภอ.พระนครศรีอยุธยา ซึ่งจะทำให้ตัวโจทก์ (เหตุเกิดจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยา) อาจได้รับโทษ" ผมแจ้งผู้อ่านทุกท่านนะครับว่า หากเป็นเนื้อหาเกี่ยวข้องกับคดีนั้น ผมจะพยายามไม่พาดพิง ไม่ตำหนิ และต่อว่าผู้ใด แต่จะกล่าวถึงข้อเท็จจริงเป็นสำคัญนะครับ .....อ่านต่อ

9 เม.ย.63 @ "กองทุนยุติธรรม ครั้งที่ 2 ตอนที่ 3/5 สัญญาค้ำประกัน" (คดีที่ 1)สวัสดีครับทุกท่าน ต่อเนื่องจากที่ผมได้เคยเข้ามาทำเรื่องขอความช่วยเหลือจาก กองทุนยุติธรรม (ยธ.) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ได้รับเรจื่องไม้ต่อจาก ยุติธรรม (ยธ.) จังหวัดนนทบุรี ตั้งแต่ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 ผมก็ได้รับหนังสือตอบกลับจาก ยธ.พระนครศรีอยุธยา ว่าอนุมัติให้ความช่วยเหลือหลักประกันปล่อยตัวชั่วคราว วงเงิน 100,000 บาท จึงให้ผมได้ไปดำเนินการต่ออีกขั้นตอนคือ การเซ็นต์ "สัญญาการได้รับความช่วยเหลือจากกองทุนยุติธรรม" ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา บทความนี้ผมเริ่มเป็นบทความแรกๆ ที่จะเริ่มขึ้นบทความซีรี่ส์ "เบญจภาคทุจริตคอรัปชั่นโกงสิทธิ์คนพิการ" หรือผมตั้งชื่อสั้นๆ ว่า "5 ภาคโกงคนพิการ" นะครับ .....อ่านต่อ

5 เมษายน 2563 @ เตรียมงานสัมภาษณ์ผู้ใช้สิทธิ์มาตรา 35 (7) ความช่วยเหลืออื่นใด เพื่อเผยแพร่เป็นสาธารณะประโยชน์สวัสดีครับทุกท่าน ระหว่างที่กำลังดำเนินการ เตรียมการ โครงการพัฒนาอาชีพคนพิการอย่างยั่งยืนแบบองค์รวม โดยนำเสนอเป็น Workable Organization นั้น แน่นอนว่าตัวเว็บไซต์ ผมจะเป็นคนจัดการเองทั้งหมด ผมกำลังสัมภาษณ์กรณีศึกษาแล้วนำบทสัมภาษณ์ลงเผยแพร่ เพื่อให้คนพิการและครอบครัวดูเป็นตัวอย่าง สะท้อนความเป็นจริงถึงธุรกิจต่างๆ ที่ครอบครัวคนพิการอยู่รอดตามกลไกตลาดปกติ เพราะเป้าหมายของผมไม่ต้องการให้คนพิการและครอบครัว ไปตกอยู่ในวังวนทุจริตคอรัปชั่นจากผู้นำคนพิการ และกลุ่มข้าราชการ ที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน .....อ่านต่อ

25 มีนาคม 2563 @ จดทะเบียนพาณิชย์ Workable Organization ในช่วงสถานการณ์เชื้อไวรัสโควิด-19 ระบาดสวัสดีครับทุกท่าน วันนี้เป็นวันที่ดีอีกวัน ที่เราได้เริ่มต้นจากจุดเล็กๆ ที่ส่วนตัวผมคิดว่า เราจะสามารถนำพาคนพิการที่ยอมรับแนวคิดใหม่ในการพัฒนาอาชีพคนพิการและครอบครัว ก้าวข้ามการเป็นลูกจ้างหรือแรงงาน ไปเป็นเจ้าของกิจการทันที ภรรยาจึงเดินทางไปที่เทศบาลพิมลราช อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี เพื่อจดทะเบียนพาณิชย์ ชื่อ Workable Organization เพื่อนำเอกสารการจดทะเบียนไปเปิดบัญชีธนาคาร สำหรับดำเนินการให้ทันเดือนเมษายน พ.ศ.2563 ที่จะถึงนี้ครับ .....อ่านต่อ

27 ตุลาคม 2562 @ ขอบพระคุณ "ปั๊มน้ำมัน" ทุกแบรนด์ตลอดการ "เดินต้านทุจริต พิทักษ์สิทธิ์คนพิการ" จากกาฬสินธุ์ ถึงกรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 5 ก.ย. - 15 ต.ค.62: สวัสดีครับทุกท่าน ต้องยอมรับเลยว่าประเทศไทยนั้นมีปั๊มน้ำมันเยอะมากๆ เพราะว่าตลอดเส้นทางการ "เดินต้านทุจริต พิทักษ์สิทธิ์คนพิการ" จากกาฬสินธุ์ ถึงกรุงเทพฯ ระยะทางกว่า 600 กิโลเมตรนั้น ทีมเดินต้านทุจริตฯ (ที่มีคุณฐานิดา อนุอัน เป็นแกนกลางหลัก) ได้อาศัยพักร้อน พักร่างกายกล้ามเนื้อ พักเข้าห้องน้ำ ล้างหน้า เช็ดตัว หลบฝน (เดินช่วงหน้าฝน) ที่ปั๊มน้ำมันทุกแบรนด์ ทั้ง ปั๊มน้ำมันพีที เชลล์ เอสโซ่ บางจาก ปตท. ปตท.จิ๊ฟฟี่ ปตท.NGV-LPG ซัสโก้ และปั๊มท้องถิ่นทุกปั๊ม ถ้าวันไหนระยะทางการเดินสิ้นสุดที่ปั๊มนั้นๆ จะอาศัยปั๊มน้ำมันนั้นเป็นจุดเริ่มการเดินในวันรุ่งขึ้นด้วยครับ ดังนั้นแล้วปั๊มน้ำมันจึงเป็นสถานที่สำคัญมากๆ หรือเป็นสถานที่หลักเลยก็ว่าได้ ที่ทำให้ .....อ่านต่อ

23 ตุลาคม 2562 @ "ป้ายบอกทาง" ภาพเล่าเรื่องความมุ่งมั่นในการ "เดินต้านทุจริต พิทักษ์สิทธิ์คนพิการ" จากกาฬสินธุ์ ถึงกรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 5 ก.ย. - 15 ต.ค.62ตลอดเส้นทางการ "เดินต้านทุจริต พิทักษ์สิทธิ์คนพิการ" มีหลากหลายผู้คนที่คอยถ่ายภาพให้กับทางเครือข่ายฯ ซึ่งต้องย้ำว่าทั้งหมดที่ช่วยกันถ่ายภาพนั้น ไม่มีใครเป็นมมืออาชีพเลย ทั้ง คนขับรถ ทั้งผู้ร่วมเดิน หรือเด็กน้อย 11 ขวบ มือสมัครเล่นล้วน หลังนำภาพที่ได้มาตัดต่อให้มีองค์ประกอบที่เหมาะสมเท่าที่จะทำได้ ปรากฎเป็นภาพถ่ายชุดนี้ขึ้นมา ที่ถูกตั้งชื่อว่า "ป้ายบอกทาง เล่าเรื่องความมุ่งมั่น เดินต้านทุจริต พิทักษ์สิทธิ์คนพิการ" ส่วนตัวมองว่าเป็นภาพชุดอีกภาพที่มีเสน่ห์ในตัวภาพเอง จึงนำมาแบ่งปันทุกท่านนะครับ โดยเราจัดเรียงภาพตามเส้นทางตั้งแต่จังหวัดกาฬสินธุ์ ถึงกรุงเทพฯ ระยะทาง 600 กิโลเมตร .....อ่านต่อ

19 ตุลาคม 2562 @ ภาพความประทับใจ น้ำใจ กำลังใจ ตลอดการ "เดินต้านทุจริต พิทักษ์สิทธิ์คนพิการ" ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน - 15 ตุลาคม 2562ตลอดเส้นทางการ "เดินต้านทุจริต พิทักษ์สิทธิ์คนพิการ" ทีมเดิน โดยมีนางฐานิดา อนุอัน เป็นหลักในการเดินนั้น ในระหว่างทางเดินได้มีโอกาสรับน้ำใจ และกำลังใจ ตลอดการเดิน ตั้งแต่กาฬสินธุ์ถึงกรุงเทพฯ มีทั้งพระภิกษุ คนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ รปภ. แม่ค้า เกษตรกร คนขับมอเตอร์ไซค์ เจ้าหน้าที่ ชาวบ้าน นักการเมือง จิตอาสา หลากหลายอาชีพ ที่มอบน้ำดื่ม มอบอาหาร มอบเงิน กับทีมเดินต้านทุจริตฯ ทำให้เป็นน้ำหล่อเลี้ยงจิตใจ ให้กับทีมเดินต้านทุจริตฯ ได้เป็นอย่างดี จึงได้รวบรวมภาพถ่ายไว้แบ่งปันให้ทุกท่านได้ซึมซับไปด้วยกันครับ .....อ่านต่อ

17 ตุลาคม 2562 @ ขอบพระคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกสถานี และเจ้าหน้าที่ กอ.รมน ทุกจังหวัด ที่ดูแลทีม "เดินต้านทุจริต พิทักษ์สิทธิ์คนพิการ" ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน - 15 ตุลาคม 2562เครือข่ายพิทักษ์สิทธิ์คนพิการ ตัดสินใจดำเนินการกิจกรรม "เดินต้านทุจริต พิทักษ์สิทธิ์คนพิการ" จากจังหวัดกาฬสินธุ์ ถึงกรุงเทพฯ ระยะทาง 600 กิโลเมตร ได้อย่างปลอดภัยไม่มีการสูญเสียบาดเจ็บจากกิจกรรมการเดิน ทางเครือข่ายฯ ต้องขอขอบพระคุณ ส่วนของตำรวจ คือ ท่านผู้บัญชการตำรวจภาค 1 (พื้นที่ภาคกลาง) และภาค 3 (พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) รวมทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกท่านของทุก สภอ. ที่เราเดินผ่าน ส่วนของทหาร คือ ท่านผู้บัญชาการทหารบกภาค 2 (ภาคตะวันอออกเฉียงเหนือ) และภาค 1 (ภาคกลาง) รวมทั้งเจ้าหน้าที่ กอ.รมน. ทุกจังหวัดที่เราเดินผ่าน .....อ่านต่อ

7 สิงหาคม 2562 @ แพ็คเสื้อส่งพัสดุให้กับผู้อุดหนุนเสื้อยืด "อุดหนุนคนพิการ" สำหรับล็อตแรกครับสวัสดีครับทุกท่าน หลังจากเมื่อวานไปขึ้นศาลที่จังหวัดสมุทรสาครมา ทำให้วันนี้ทางเครือข่ายพิทักษ์สิทธิ์คนพิการรีบจัดส่งเสื้อยืดสำหรับส่วนที่เหลือที่ก่อนหน้านี้พอจัดส่งไปบ้างแล้วบางส่วน รอบนี้ทางเครือข่าย ปรับขั้นตอนการเตรียมงานและการจัดส่ง เนื่องจากสินค้าและของชำร่วย ของเครือข่าย เช่น เสื้อยืด ถุงผ้า แก้วน้ำ เป็นต้น สำหรับรอบนี้จะจัดส่งครบสำหรับการสั่งเสื้อยืดล็อตแรก ทางเครือข่าย ขอประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมในการเพิ่มเติมเสื้อยืดสีดำ จากคำแนะนำของผู้สนับสนุนซื้อ ว่าอยากได้เสื้อยืดที่มีพื้นสีดำ ตัวหนังสือสีขาว .....อ่านต่อ

1 สิงหาคม 2562 @ บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) ส่งมอบการส่งเสริมอาชีพคนพิการอย่างยั่งยืนแบบองค์รวม (ช่างเครื่องปรับอากาศ) ที่จังหวัดนนทบุรีสวัสดีครับทุกท่าน 2 ปีที่ผ่านมาที่ผมตัดสินใจขับเคลื่อนพิทักษ์สิทธิ์คนพิการ จึงไม่รับบริหารงานโครงการตามมาตรา 35 ในการส่งเสริมอาชีพคนพิการ แต่จะมุ่งมั่นตั้งใจเผยแพร่แรวคิด และกระบวนการ แทนการบริหาร โดยคิด "กระบวนการส่งเสริมอาชีพคนพิการอย่างยั่งยืนแบบองค์รวม" ขึ้นมา ซึ่งต้องใช้ความพยายามอย่างมากในการเดินหน้าพร้อมๆ กันถึง 3 ทาง หรือผมเรียกแม่น้ำสามสาย ดังนั้นการใช้ความพยายามที่จะให้คนพิการที่มีศักยภาพในการประกอบอาชีพได้เองนั้น ย่อมมีความจำเป็นที่จะต้องมีตัวอย่างให้สถานประกอบการ และกลุ่มนักธุรกิจมองเห็นด้วย .....อ่านต่อ

บทความพิเศษ "บ้านอร่อย ๒๕" @ เมื่อวันที่ ๑ ส.ค.๖๒ แขกพิเศษ ผจก. บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) มาเยี่ยมชมบ้านอร่อย ๒๕สวัสดีครับทุกท่าน สืบเนื่องจากผมกับภรรยา เราได้คิดหาวิธีการ รูปแบบ ที่จะเป็นต้นแบบธุรกิจให้กับคนพิการตามแนวทาง "การส่งเสริมอาชีพคนพิการอย่างยั่งยืนแบบองค์รวม" ทำให้ได้พัฒนา "บ้านอร่อย ๒๕" ขึ้นมาเพื่อต้นแบบให้กับคนพิการทั่วประเทศ อีกทั้งบ้านอร่อย ๒๕ หลังนี้จะเป็นที่ศึกษาดูงานจากอีกหลายๆ หน่วยงาน เช่น สถานประกอบการ หน่วยงานรัฐ ที่ต้องใช้มาตรา 35 และไม่อยากถูกกลุ่มผู้นำคนพิการหลอกลวง ละเมิดสิทธิ์จนร่ำรวย แต่คนพิการส่วนใหญ่ยังคงยากจนอยู่เหมือนเดิม วันนี้จึงเป็นอีกวันที่เราสองคนดีใจ ที่มีผู้ใหญ่ใจดี คุณสรยุทธ รักษาศรี .....อ่านต่อ

19 กรกฎาคม 2562 @ เวทีเพื่อความเป็นธรรมทางสังคม 2019 (Social Equity Impact Forum THAILAND 2019) ตอนที่ 1/7 ทำไมผมต้องมาเข้าร่วมงานนี้ให้ได้สวัสดีครับทุกท่าน สำหรับผมแล้วในปีนี้ งานสัมมนาสำคัญๆ มีหลายงาน แต่งานที่ส่วนตัวผมคิดว่ายิ่งใหญ่ที่สุดในความคิดผมคืองาน Social Equity Impact Forum THAILAND 2019 ซึ่งจัดที่ประเทศไทย ระหว่างวันที่ 19-21 กรกฎาคม 2562 หัวข้อหลักเป็นเวทีแสดงความคิดเห็น ระดมความคิดเห็นเรื่อง ""ความเป็นธรรมทางสังคม" ในประเทศไทย แน่นอนว่ามีความสำคัญอย่างมากเพราะ ประเทศไทยมีความเหลื่อมล้ำทางสังคมสูงสุดในกลุ่มประเทศอาเซียนด้วยกันเอง  จากการสำรวจล่าสุดปี 2018 จาก LIVING ASEAN สำคัญกว่านั้นมีวิทยากรรับเชิญถึง 4 ท่านที่มีประสบการณ์ชั้นเยี่ยมมาแบ่งปัน หากนับรวมผู้ดำเนินรายการอีก 1 ท่าน ก็ยอดเยี่ยมอีกเช่นกัน ทำให้ผมต้อง .....อ่านต่อ

20 กรกฎาคม 2562 @ เวทีเพื่อความเป็นธรรมทางสังคม 2019 (Social Equity Impact Forum THAILAND 2019) ตอนที่ 3/7 แบ่งปันประสบการณ์จากวิทยากรระดับโลกสวัสดีครับทุกท่าน สำหรับตอนที่ 3/7 ผมขอแบ่งปันประสบการณ์ดีๆ ของวิทยากรทั้ง 4 ท่าน ประกอบด้วย คุณ Amitabh Behar ดำรงตำแหน่งซีอีโอประจำ Oxfam India ซึ่งเป็นองค์กรภาคประชาสังคมที่ขับเคลื่อนประเด็นด้านการลดความเหลื่อมล้ำและความยากจน อดีตเคยเป็นผู้อำนวยการ National Foundation for India/ คุณ Anshu Gupta อดีตนักข่าวที่ผันตัวมาทำงานขับเคลื่อนด้านสังคม ในปี 1999 เขาตั้งองค์กรชื่อว่า Goonj มีเป้าหมายที่จะแก้ปัญหาในชุมชนชนบทที่ถูกมองข้ามภายใต้การพัฒนาเศรษฐกิจ/ คุณ Harry Jonas นักกฎหมาย และผู้ก่อตั้งองค์กร Future Law​  มุ่งมั่นทำงานบนคำถามท้าทายที่ว่า "จะทำอย่างไร .....อ่านต่อ

20 กรกฎาคม 2562 @ เวทีเพื่อความเป็นธรรมทางสังคม 2019 (Social Equity Impact Forum THAILAND 2019) ตอนที่ 4/7 น่าสนใจมากระหว่าง "ความเป็นธรรมกับกระบวนการยุติธรรม"สวัสดีครับทุกท่าน สำหรับตอนที่ 4/7 ก็ต่อเนื่องมาจากตอนที่ 3/7 นะครับ ที่วิทยากรทั้ง 4 ท่าน คือ Mr.Amitabh Behar, Mr.Anshu Gupta, Mr.Harry Jonus และ คุณสุนทรียา เหมือนพะวงศ์ ได้แบ่งปันประสบการณ์อันมีค่าในการทำงานช่วยเหลือผู้คนที่เดือดร้อนจากความไม่เป็นธรรมในสังคม ในช่วงเช้า และในช่วงบ่าย ทั้ง 4 ท่าน จะแยกย้ายกันเข้าห้องย่อย เพื่อระดมความคิด ปรับความเข้าใจ ในแต่ละหัวข้อ ซึ่งแน่นอนว่าตัวผมเองที่ออกมาเปิดโปง การทุจริตคอรัปชั่นสิทธิ์คนพิการ ผมจึงเลือกห้อง "ความเป็นธรรมกับกระบวนการยุติธรรม" เพราะผมต้องการนำ .....อ่านต่อ

21 กรกฎาคม 2562 @ เวทีเพื่อความเป็นธรรมทางสังคม 2019 (Social Equity Impact Forum THAILAND 2019) ตอนที่ 5/7 ต้องคุยกับคุณแฮรี่ให้ได้สวัสดีครับทุกท่าน สิ่งที่ละเลยไม่ได้ทุกครั้ง คือ การให้ความสำคัญกับคนที่เข้ามาทักทายเรา หรืออยากพูดคุยกับเรา ที่สำคัญตัวผมเองก็อยากพูดคุยกับคนๆ นั้น ด้วย ทำให้ตั้งใจว่า เช้านี้มาถึงแล้ว ยังไงก็ต้องหาโอกาสคุยกับคุณแฮรี่ (MR.HARRY JONAS) ให้ได้ เพราะเมื่อวานคุณแฮรี่ อุตส่าห์เดินมาทักทายผมที่รถ ก่อนผมจะกลับ แต่ด้วยความที่ผมตื่นเต้นบวกกับไม่เก่งภาษาอังกฤษ ทำให้ผมได้เพียงขอบคุณ แต่ไม่ได้พูดในสิ่งที่ควรจะพูดโํต้ตอบกลับไป อาจเพราะตัวผมเองมมีความกังวลใจสภาพร่างกายด้วย ดังนั้น ถ้าได้พบปุ๊บ จะต้องทักทายแก้มือให้ได้ .....อ่านต่อ

21 กรกฎาคม 2562 @ เวทีเพื่อความเป็นธรรมทางสังคม 2019 (Social Equity Impact Forum THAILAND 2019) ตอนที่ 6/7 ภรรยาและครอบครัวของข้าพเจ้าสวัสดีครับทุกท่าน สำหรับตอนที่ 6/7 อยากกล่าวถึงภรรยาและครอบครัวที่คอยให้การสนับสนุนการทำงานของผมในการต่อสู้ขับเคลื่อนกับความไม่เป็นธรรมกับคนพิการ ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ ซึ่งการได้รับการสนับสนุนจากครอบครัวนั้นจะไปสอดคล้องกับตอนที่ 7/7 ที่คุณอันชู และครอบครัว ได้ใช้ชีวิตร่วมกัน โดยมีภรรยาเป็น CEO ขององค์กร และเนื่องจากว่า ในวันที่ 1 ของงานผมเกิดอาการถ่ายท้องพอดี แบบไม่ทราบสาเหตุ บนรถขณะกลับบ้านตอนเย็น เพราะผมไม่ได้นอนค้างที่โรงแรม ไป-กลับบ้านทุกวัน ผมถ่ายท้องถึง 2 ครั้งคือ ระหว่างในรถพอดถึงบ้าน ภรรยารีบจัดการให้ พอตอนเช้าก็ถ่ายท้องอีกรอบ ถึงตรงนี้ต้องขอบน้ำใจ (เลียนแบบสมัยกรุงศรีอยุธยา) ภรรยา (นางสาวชนัญชิดา ลิ้มนนทกุล) ที่เตรียม .....อ่านต่อ

21 กรกฎาคม 2562 @ เวทีเพื่อความเป็นธรรมทางสังคม 2019 (Social Equity Impact Forum THAILAND 2019) ตอนที่ 7/7 ครอบครัวของคุณอันชู (ANSHU GUPTA) อันแสนอบอุ่นและแสนธรรมดา แต่สร้างการเปลี่ยนแปลงในอินเดียอย่างยิ่งใหญ่สวัสดีครับทุกท่าน ผมขอพิมพ์บทความนี้ปิดท้าย สำหรับความประทับใจกับทั้งตัวคุณอันชู (Anshu Gupta) และครอบครัว (ภรรยา และลูกสาว) ส่วนผมมีเรื่องใดที่เป็นประโยชน์กับเพื่อนๆ ลองตามอ่านกันดูนะครับ ผมขมวดสั้นๆ เน้นแต่สาระที่ผมอยากแบ่งปัน สำหรับเรื่องราวของคุณอันชู ไว้ 2 เรื่องนะครับ เพราะเป็นเรื่องที่ใกล้ตัว และผมมีแนวโน้ม ว่าจะนำไปปรับใช้กับทั้งการทำงาน และชีวิตครอบครัว ด้วย ก่อนจะไปไกลในตัวเนื้อหา ผมขอให้เครดิตคนที่รังสรรค์บรรจุโปรแกรมนี้ไว้ในตอนท้ายของการสัมมนาในครั้งนี้ เพราะว่า การเชิญให้คุณอันชู และครอบครัว มาเล่าเรื่องความเป็นครอบครัว นั้นไม่ธรรมดาจริงๆ ทำให้ .....อ่านต่อ


12 กรกฎาคม 2562 @ เครือข่ายพิทักษ์สิทธิ์คนพิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ลงพื้นที่ช่วยเหลือทำบัตรคนพิการ พื้นที่ ต.ภูคิน อ.เมือง และ ต นิคม อ สหัสขันธุ์สวัสดีครับทุกท่าน เมื่อวันที่ 12 ก.ค.62 เครือข่ายพิทักษ์สิทธิ์คนพิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ลงพื้นที่หลายพื้นที่ โดยพื้นที่ที่เราไปนั้น รายแรกคือ คุณตาเดือน ภูบัวลม อาศัย เลขที่ 22 หมู่ 4 ต นิคม อ สหัสขันธ์ จกาฬสินธุ์ ลูกสาวของคนพิการได้ไปหาถึงที่เครือข่ายพิทักษ์สิทธิ์คนพิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับคำแนะนำจากชาวบ้านใกล้เคียง สำหรับรายที่ 2-3 คุณตาหมู่ตรีทวี อิ่มเจริญ อาศัย เลขที่ 21 หมู่1 ตภูดิน อ เมือง จ กาฬสินธุ์ คนพิการรายนี้ได้รับคำแนะจากทางเครือข่ายพิทักษ์สิทธิ์คนพิการจังหวัดกาฬสินธุ์ให้ไปขึ้นทะเบียนคนพิการ .....อ่านต่อ

9 กรกฎาคม 2562 @ ไปบรรยายหัวข้อ "การพัฒนาานักศึกษาพิการไปสู่ผู้ประกอบการหน้าใหม่" (Entrepreneurship Training for Student with Disability) ตอนที่ 2/2สวัสดีครับทุกท่าน วันนี้เป็นวันที่ 2 ของการอบรม เมื่อวานนี้ (8 ก.ค.62) ผมอบรมใช้สไลด์ไปเกือบทั้งหมด เรียกว่าอบรมไปเกือบหมดตัวจากสไลด์ที่เตรียมไว้ จึงกลับไปนั่งคิดนอนคิดว่าจะเพิ่มเนื้อหาใด สุดท้ายตัดสินใจบอกกับทุกคนในห้องอบรมว่า "ผมจะแนะนำเรื่องมาตรา 35 ทุกคนที่ออกไปจากห้องนี้จะมีความรู้ความเข้าใจเรื่องมาตรา 35 เป็นอย่างดี" เพราะว่าผมพิจารณาแล้วว่า ผู้เข้ารับการอบรมทุกคนให้ความสนใจในสิทธิ์ตามมาตรา 35 เพราะเป็นการใช้สิทธิ์แบบได้เปล่า ปีละ 112,420 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสองพันสี่ร้อยยี่สิบบาทถ้วน) ดีกว่า .....อ่านต่อ

8 กรกฎาคม 2562 @ ไปบรรยายหัวข้อ "การพัฒนาานักศึกษาพิการไปสู่ผู้ประกอบการหน้าใหม่" (Entrepreneurship Training for Student with Disability) ตอนที่ 1/2สวัสดีครับทุกท่าน ก่อนหน้านี้ที่ผมได้รับการติดต่อจากกองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ในการเป็นวิทยากรหัวข้อเกี่ยวกับการให้ความรู้กับนักศึกษาพิการที่จบการศึกษาจาก ม.มหิดล ไปแล้วกับที่กำลังจะจบการศึกษา เพื่อให้ทราบสิทธิต่างๆ ของคนพิการ และหัวข้อ "ความเป็นไปได้ทางธุรกิจสำหรับคนพิการ" ส่วนตัวก็รู้สึกเต็มใจอย่างยิ่ง เพราะจะเป็นการให้ความรู้กับกลุ่มคนพิการที่มีความรู้ระดับปริญญาตรีขึ้นไปทั้งรุ่น ผมจึงต้องเตรียมสไลด์ใหม่เต็มที่ .....อ่านต่อ

4-6 กรกฎาคม 2562 @ ช่างพิการ (มาตรา 35) ออกงานล้างเครื่องปรับอากาศให้กับลูกค้าลักษณธโรงงานและสำนักงาน: สวัสดีครับทุกท่าน วันนี้ผมมีภาพถ่ายการทำงานของคนพิการ ที่เคยเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมฝึกงานช่างเครื่องปรับอากาศ เมื่อปี 2560 ซึ่งในปัจจุบันนั้น ได้พัฒนาตนเองหันมาประกอบอาชีพช่างเครื่องปรับอากาศ หรือช่างแอร์ เรียบร้อยแล้ว โดยรวมกลุ่มกัน 2 คน และจ้างคนไม่พิการอีก 2 คน มาเป็นทีมงาน และแม้ว่าการได้รับการส่งเสริมอาชีพนั้นจะไม่สามารถที่จะซื้อรถกระบะได้ ทีมช่างแอร์คนพิการชุดนี้จึงใช้วิธีเช่ารถยนต์แทน ซึ่งเป็นไปตามการใช้สิทธิตามมาตรา 35 จึงขอนำภาพของหัวหน้าทีมช่างแอร์ (คนพิการ) มาฝากทุกท่าน เป็นทั้งกำลังใจ และเป็นตัวอย่างให้ .....อ่านต่อ

17 มิถุนายน 2562 @ เครือข่ายพิทักษ์สิทธิ์คนพิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ลงพื้นที่ช่วยเหลือทำบัตรคนพิการ พื้นที่บ้านแกล้งนคร และบ้านโนนน้ำเกลี้ยงสวัสดีครับทุกท่าน เมื่อวันที่ 17 มิ.ย.62 เครือข่ายพิทักษ์สิทธิ์คนพิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ลงพื้นที่หลายพื้นที่ คือ (1) บ้านแกล้งนคร ต.นิคม อ.สหัสขันธ์ (2) บ้านโนนน้ำเกลี้ยง ต.สหัสขันธ์ อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ เนื่องจาก มีคนพิการโทรหาเราเอง จากคนที่เขาไปเจอแล้วบอกต่อกันว่ายังไม่ได้รับการช่วยเหลือจากหน่วยงานบางคนก็มาหาถึงที่บ้านเลยค่ะ คนพิการมีความลำบากมากบางคนหน่วยงานเคยพาไปขอขึ้นทะเบียนที่โรงพยาบาลก็ไม่ได้ทั้งที่เขาก็พิการอยู่แล้วหน่ำซ้ำ ทางครอบครัวก็ยากจนไม่มีคนแนะนำขี้แนะแต่พอเราได้ไปแนะนำถึงสิทธิ์และพาไปขึ้นทะเบียนปัญหาที่เกิดส่วนมากหน่วยงานเข้าไม่ถึงหรือ .....อ่านต่อ

4 มิถุนายน 2562 @ บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) ส่งมอบการส่งเสริมอาชีพครอบครัวคนพิการอย่างยั่งยืนแบบองค์รวม ที่จังหวัดชลบุรี: สวัสดีครับทุกท่าน วันนี้ผมจะพาไปเยี่ยมคุณแหม่ม ที่จังหวัดชลบุรี คุณแหม่มและลูก (พิการทางสติปัญญา) ได้รับโอกาสดีๆ ในการส่งเสริมอาชีพ จากบริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ผลิตบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปตรา "มาม่า" โดยได้สนับสนุนรถยนต์สามล้อเครื่องยนต์เบนซิน พร้อมเครื่องใช้ไฟฟ้า และเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ ในการจำหน่ายสินค้าแปรรูป เช่น อาหารแปรรูปไก่ ปู กุ้ง เป็นต้น แต่จากการสอบถามคุณแหม่ม (มือถือ 099-049-6578) คุณแหม่มเคยมีความฝันว่าจะมรถเข็นขายลูกชิ้นปิ้ง จึงนำเงินแบ่งซื้อรถเข็นเพื่อขายของตอนเช้าด้วย (เดี๋ยวผมขยายความให้ทราบ .....อ่านต่อ

2 ธันวาคม 2562 @ หลังจากประชุมเสร็จ มอบเครื่องคอมวพิวเตอร์สำหรับทำงานด้านพิทักษ์สิทธิ์คนพิการให้ประธานจังหวัดสมวุทรสาครสวัสดีครับทุกท่าน วันนี้ทำงานวันแรกหลังปีใหม่ 2562 ทางคุณทรงวุฒน์ ศิริสมสกุล (ประธานเครือข่ายพิทักษ์สิทธิ์คนพิการจังหวัดสมุทรสาคร) และทีมงานมาประชุมพูดคุยกันเรื่องการส่งเสริมอาชีพและการร้องเรียนเพิ่มเติมมาตรา 33 กรณีคาดว่ามีโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดสมุทรสาครใช้สิทธิ์คนพิการในการจ้างงาน แต่คนพิการได้รับเงินเพียง เดือนละ 500 บาท จึงได้รวบรวมเอกสารการร้องเรียนมาส่งให้เพิ่มเติม .....อ่านต่อ

6 พฤศจิกายน 2561 @ นัดหมายคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ ร่วมประชุมกับหัวหน้าพรรคประชาชนปฏิรูป เพื่อขอความช่วยเหลือทางกฎหมายในการเยียวยา: สวัสดีครับทุกท่าน วันนี้ผมนัดหมายคนพิการและผู้ดูแลคนพิการที่ได้รับความเสียหายจากการถูกโกงสิทธิตามมาตรา 33 และ 35 จำนวนกว่า 20 ราย ไปร่วมประชุมประเด็นปัญหาการถูกละเมิดสิทธิ์และการขอความช่วยเหลือทางด้านกฎหมายเพื่อให้มีการเยียวยา สิทธิ์ที่ถูกละเมิดไป รายละ 109,500 บาท (หนึ่งแสนเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยผู้เสียหายมาจากจังหวัดสมุทรสาคร สมุทรปราการ นนทบุรี กับท่านอาจารย์ไพบูลย์ นิติตะวัน (หัวหน้าพรรคประชาชนปฏิรูป) ซึ่งส่วนตัวผมได้มาปรึกษาท่านหลายครั้งแล้ว จนได้ข้อสรุปแนวทางในการดำเนินการให้ความช่วยเหลือในนามพรรคประชาชนปฏิรูป .....อ่านต่อ

11 สิงหาคม 2561 @ ประชุมใหญ่ครั้งที่ 2 เตรียมงานสำหรับการขับเคลื่อน 5 ขั้นตอนสู่การพิทักษ์สิทธิคนพิการ ในระดับประเทศ (ไทย)สวัสดีครับทุกท่าน และเพื่อนพี่น้องคนพิการทั่วประเทศ วันนี้เป็นการประชุมใหญ่สำคัญ และนับเป็นการประชุมครั้งที่ 2/2561 เพื่อการขับเคลื่อนพิทักษ์สิทธิคนพิการ มีการประุชม 3 วาระ โดยมีวาระการร้องเรียนของคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ ที่ถูกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมและถูกหลอกลวง จากผู้นำคนพิการที่แสวงประโยชน์อันมิชอบ อีตกทั้งยังเป็นการคอรัปชั่นเงิน ซึ่งควรส่งเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ แต่พวกผู้นำคนพิการกลับทำโครงการตามมาตรา 35 แห่ง พรบ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ดักเงินเข้ากระเป๋าตัวเอง สร้างความเดือดร้อนแก่คนพิการและครอบครัวคนพิการอย่างไม่น่าให้อภัยได้ .....อ่านต่อ

24 มิถุนายน 2561 @ ไปบรรยายหัวข้อ "ความเป็นไปได้ทางธุรกิจสำหรับคนพิการ" ครั้งที่ 2 ให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการสวัสดีครับทุกท่าน วันนี้เป็นการบรรยายด้านการตลาดหัวข้อ "ความเป็นไปได้ทางธุรกิจสำหรับคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ" และ "กระบวนการ่สเงสริมอาชีพคนพิการอย่างยั่งยืนแบบองค์รวม" ครั้งที่ 2 กลุ่มเป้าหมายที่เข้าฟังบรรยายเป็น กลุ่มผู้ดูแลคนพิการ ใน 2 วันแรก+ครึ่งวันของวันที่ 3 ได้รับการอบรมอาชีพผลิตกระเป๋าผ้าญี่ปุ่น จนได้กระเป๋าถือไว้ในมือเรียบร้อย ทาง อบจ.สมุทรปราการ จึงเห็นความสำคัญเรื่องการตลาด จึงปิดท้ายการอบรมด้วยการให้ความรู้เรื่องการนำความรู้ด้านการผลิตกระเป๋าไปประยุกต์ในการขาย ให้เป็นรายได้เสริมอีกทางหนึ่ง .....อ่านต่อ

4 มิถุนายน 2561 @ ไปบรรยายหัวข้อ "ความเป็นไปได้ทางธุรกิจสำหรับคนพิการ" ครั้งที่ 1 ให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ: สวัสดีครับทุกท่าน ปกติทุกๆ ปี ผมจะมีการจัดบรรยายหลากหลายแต่มีทิศทางเพื่อพัฒนาคนพิการสู่การมีอาชีพที่สามารถเลี้ยงดูตัวเองได้จริง แต่สำหรับปี 2561 นี้ ผมแทบไม่ได้จัดการอบรมใดๆ เนื่องจากเตรียมงานโครงการต่างๆ สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ สำหรับปี 2562 และเตรียมเอกสารสำหรับส่งผลงานประกวดทั้งในและต่างประเทศ แต่ในที่สุด ทาง อบจ.สมุทรปราการ ติดต่อกลับมาให้เป็นวิทยากรบรรยายความรู้ด้านการตลาดให้กับ .....อ่านต่อ

6 มกราคม 2561 @ บทความชุด "กล้าพิทักษ์สิทธิ์คนพิการ" ตอนที่ 2: กล่องพิทักษ์สิทธิ์คนพิการสวัสดีครับทุกท่าน ตลอดปี ๒๕๖๐ ผมกับภรรยาได้ดำเนินการโครงการฝึกอบรมฝึกงานเพื่อส่งเสริมอาชีพคนพิการ เราได้ข้อมูลจำนวนมากเกี่ยวกับการถูกละเมิดสิทธิ์ของคนพิการ  เนื่องจากมีคนพิการเข้าร่วมโครงการจาก ๔๐ จังหวัด จากทั่วประเทศ ทำให้ทราบถึงการถูกละเมิดสิทธิ์กฎหมายการจ้างงานตามมาตรา ๓๓ (จ้างงาน) และมาตรา ๓๕ (ทางเลือก ๗ แนวทาง) อย่างรุนแรงและกว้างขวาง เช่น คนพิการได้รับเงินเพียงเดือนละ ๕๐๐ - ๑,๐๐๐ - ๓,๐๐๐ เป็นต้น หรือได้รับเป็นเงินก้อนๆ ละ ๒๗,๐๐๐ บาท ต่อโครงการ ล่าสุดที่ผมต้องพิมพ์บทความนี้ เนื่องจากมีข้อมูลด่วนจากจังหวัดทางภาคกลางตอนบนว่า มีคนพิการกว่า ๑๐๐ คน อาจจะถูกนำสิทธิ์คนพิการไปใช้ตามมาตรา ๓๓ จึงเร่งลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูล ซึ่งการกระทำของผู้นำคนพิการในพื้นที่ลักษณะนี้ดูไม่ยากเลย พวกผู้นำคนพิการเหล่านี้จะ .....อ่านต่อ

23 กุมภาพันธ์ 2560 @ ร่วมงานรับรางวัลเกียรติคุณองค์กรที่ให้การสนับสนุนงานด้านคนพิการ ปี พ.ศ.2559 และรับมอบโล่เกียรติคุณจากผลงานด้านการพิทักษ์สิทธิคนพิการ (ช่วงบ่าย)สวัสดีครับทุกท่าน หลังจากช่วงเช้า ที่รับรางวัลระดับจังหวัดแล้ว เรารีบเดินทางมายังโรงแรมอินทรารีเจนท์ (ประตูน้ำ) เพื่อไปรับโล่รางวัลบุคคล "ผลงานการพิทักษ์สิทธิ์คนพิการ" ในงานโครงการสมัชชาร่วมระหว่างภาครัฐและเอกชนด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนาของประเทศไทย ซึ่งจัดโดยกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยรางวัลบุคคลที่ได้รับทั้ง 12 ท่านในครั้งนี้ทุกท่านเป็น Ashoka Fellow ที่ยังคงทำงานจน .....อ่านต่อ

25 ธันวาคม 2559 @ การบรรยายสัญจร "จริงใจไม่ละเมิดสิทธิ์คนพิการ" ครั้งที่ 8 และประชาสัมพันธ์โครงการ "Workable พิการแต่ทำงานได้" จังหวัดกาญจนบุรีวันอาทิตย์ที่ 25 ธันวาคม 2559 ณ จังหวัดกาญจนบุรี ประกอบด้วยกิจกรรม (1) การบรรยาย "จริงใจไม่ละเมิดสิทธิ์คนพิการ" ถึงสิทธิ์คนพิการ ให้คนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ เข้าใจสิทธิ์คนพิการอย่างถ่องแท้ และลุกขึ้นมาพิทักษ์สิทธิ์คนเอง ไม่ต้องกลัวการข่มขู่ การหลอกลวง จากบุคคลอื่น ตอบข้อซักถามการหลอกลวงต่างๆ (2) ประชาสัมพันธ์โครงการ "Workable พิการแต่ทำงานได้" ประจำปี 2559-2560 เพื่อ .....อ่านต่อ

17 พฤศจิกายน 2559 @ การบรรยายสัญจร "จริงใจไม่ละเมิดสิทธิ์คนพิการ" ครั้งที่ 7 และประชาสัมพันธ์โครงการ "Workable พิการแต่ทำงานได้" จังหวัดตาก: สวัสดีครับทุกท่าน ในปี พ.ศ.2559 นี้ ทางบริษัท พีดับบลิวดี เอาท์ซอส เมเนจเมนท์ จำกัด ได้จัดกิจกรรมตลอดทั้งปี กว่า 20 ครั้ง หลายกิจกรรมและโครงการ โดยระหว่าง ก.ย.-ธ.ค. 2559 นี้ จะจัดกิจกรรมสัญจรการบรรยาย และการประชาสัมพันธ์โครงการ 2 โครงการ จำนวน 8-10 ครั้ง ทั่วประเทศ เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และการส่งเสริมการพัฒนาด้านอาชีพอย่างถาวรมีทิศทาง เชิงคุณภาพ เน้นให้มีความรู้ ความสามารถในการเข้าทำงานกับสถานประกอบการได้ หรือสามารถประกอบอาชีพอิสระได้จริงในอนาคต .....อ่านต่อ

10 พฤศจิกายน 2559 @ การบรรยายสัญจร "จริงใจไม่ละเมิดสิทธิ์คนพิการ" ครั้งที่ 6 และประชาสัมพันธ์โครงการ "Workable พิการแต่ทำงานได้" จังหวัดสุรินทร์: 10 พฤศจิกายน 2559 ณ จังหวัดสุรินทร์ ประกอบด้วยกิจกรรม (1) การบรรยาย "จริงใจไม่ละเมิดสิทธิ์คนพิการ" ถึงสิทธิ์คนพิการ ให้คนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ เข้าใจสิทธิ์คนพิการอย่างถ่องแท้ และลุกขึ้นมาพิทักษ์สิทธิ์คนเอง ไม่ต้องกลัวการข่มขู่ การหลอกลวง จากบุคคลอื่น ตอบข้อซักถามการหลอกลวงต่างๆ (2) ประชาสัมพันธ์โครงการ "Workable พิการแต่ทำงานได้" ประจำปี 2559-2560 เพื่อ ....อ่านต่อ

3 พฤศจิกายน 2559 @ การบรรยายสัญจร "จริงใจไม่ละเมิดสิทธิ์คนพิการ" ครั้งที่ 5 และประชาสัมพันธ์โครงการ "Workable พิการแต่ทำงานได้": 3 พฤศจิกายน 2559 ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประกอบด้วยกิจกรรม (1) การบรรยาย "จริงใจไม่ละเมิดสิทธิ์คนพิการ" ถึงสิทธิ์คนพิการ ให้คนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ เข้าใจสิทธิ์คนพิการอย่างถ่องแท้ และลุกขึ้นมาพิทักษ์สิทธิ์คนเอง ไม่ต้องกลัวการข่มขู่ การหลอกลวง จากบุคคลอื่น ตอบข้อซักถามการหลอกลวงต่างๆ (2) ประชาสัมพันธ์โครงการ "Workable พิการแต่ทำงานได้" ประจำปี 2559-2560 เพื่อ ....อ่านต่อ

2 พฤศจิกายน 2559 @ ยื่นเรื่องร้องเรียนขอตรวจสอบสิทธิ์คนพิการเพื่อประโยชน์อันมิชอบขององค์กรคนพิการ กับ 5 หน่วยงาน: เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2559 ทางนายณัฐพล ลาภเกิน (รองประธานเครือข่ายฯ) และนางสาวชนัญชิดา ลิ้มนนทกุล (กรรมการเครือข่ายฯ) ได้เดินทางไปยื่นเรื่องร้องเรียนขอตรวจสอบสิทธิ์คนพิการเพื่อประโยชน์อันมิชอบขององค์กรคนพิการกับ 5 หน่วยงานราชการ (2 กรม 2 กระทรวง และ 1 สำนักนายกรัฐมนตรี) เนื่องจากมีการร้องเรียนขอตรวจสอบการละเมิดสิทธิ์มาจากคนพิการที่มีความสงสัยว่าสิทธิ์ของตัวเองถูกนำไปใช้ตามมาตรา 33 และ 35 หรือไม่ อย่างไร จึงได้เขียนคำร้อง มายังเครือข่ายพิทักษ์สิทธิ์คนพิการ .....อ่านต่อ

29 ตุลาคม 2559 @ บทความชุด "กล้าพิทักษ์สิทธิ์คนพิการ" ตอนที่ 1: อดทนกับการถูกข่มเหงละเมิดสิทธิ์คนพิการ จนต้องลุกขึ้นมาพิทักษ์สิทธิ์ พื้นที่จังหวัดนครปฐม: ในวันที่ 29 ตุลาคม 2559 หน่วยกล้าตายกลุ่มแรกที่ตกลงพร้อมใจให้เผยแพร่ในสื่อออนไลน์ ผมขอยกย่องในความกล้าหาญของกลุ่มคนพิการจังหวัดนครปฐม ที่จัดตั้ง "กลุ่มชมรมพิทักษ์สิทธิ์คนพิการ จังหวัดนครปฐม" ขึ้นมา หลังจากถูกกดดัน ข่มเหง ในพื้นที่ ถูกบังคับให้ต้องเซ็นต์สัญญาบ้าง ถูกละเมิดสิทธิ์ด้านมูลค่าอุปกรณ์หลังการอบรมอาชีพอิสระบ้าง หลายเหตุการณ์ หลายสถานที่ หลายโครงการ หลายความรู้สึกที่ถูกกระทำ อย่างที่พวกเขาคิดว่า ทำไมเป็นคนพิการแล้วต้องมาพบเจอกับเรื่องแบบนี้อีก .....อ่านต่อ

21 ตุลาคม 2559 @ ยื่นเรื่องร้องเรียนขอตรวจสอบสิทธิ์คนพิการเพื่อประโยชน์อันมิชอบขององค์กรคนพิการ กับ 5 หน่วยงานเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2559 ทางนายณัฐพล ลาภเกิน (รองประธานเครือข่ายฯ) และนางสาวชนัญชิดา ลิ้มนนทกุล (กรรมการเครือข่ายฯ) ได้เดินทางไปยื่นเรื่องร้องเรียนขอตรวจสอบสิทธิ์คนพิการเพื่อประโยชน์อันมิชอบขององค์กรคนพิการกับ 5 หน่วยงานราชการ (2 กรม 2 กระทรวง และ 1 สำนักนายกรัฐมนตรี) เนื่องจากมีการร้องเรียนขอตรวจสอบการละเมิดสิทธิ์มาจากคนพิการที่มีความสงสัยว่าสิทธิ์ของตัวเองถูกนำไปใช้ตามมาตรา 33 และ 35 หรือไม่ อย่างไร จึงได้เขียนคำร้อง มายังเครือข่ายพิทักษ์สิทธิ์คนพิการ ......อ่านต่อ

22 ตุลาคม 2559 @ การบรรยายสัญจร "จริงใจไม่ละเมิดสิทธิ์คนพิการ" ครั้งที่ 4 และประชาสัมพันธ์โครงการ "Workable พิการแต่ทำงานได้"เสาร์ที่ 22 ตุลาคม 2559 ณ จังหวัดอุทัยธานี ประกอบด้วยกิจกรรม (1) การบรรยาย "จริงใจไม่ละเมิดสิทธิ์คนพิการ" ถึงสิทธิ์คนพิการ ให้คนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ เข้าใจสิทธิ์คนพิการอย่างถ่องแท้ และลุกขึ้นมาพิทักษ์สิทธิ์คนเอง ไม่ต้องกลัวการข่มขู่ การหลอกลวง จากบุคคลอื่น ตอบข้อซักถามการหลอกลวงต่างๆ (2) ประชาสัมพันธ์โครงการ "Workable พิการแต่ทำงานได้" ประจำปี 2559-2560 เพื่อ .....อ่านต่อ

13 ตุลาคม 2559 @ การบรรยายสัญจร "จริงใจไม่ละเมิดสิทธิ์คนพิการ" ครั้งที่ 3 และประชาสัมพันธ์โครงการ "Workable พิการแต่ทำงานได้"เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2559 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี ประกอบด้วยกิจกรรม (1) การบรรยาย "จริงใจไม่ละเมิดสิทธิ์คนพิการ" ถึงสิทธิ์คนพิการ ให้คนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ เข้าใจสิทธิ์คนพิการอย่างถ่องแท้ และลุกขึ้นมาพิทักษ์สิทธิ์คนเอง ไม่ต้องกลัวการข่มขู่ การหลอกลวง จากบุคคลอื่น ตอบข้อซักถามการหลอกลวงต่างๆ (2) ประชาสัมพันธ์โครงการ "Workable พิการแต่ทำงานได้" ประจำปี 2559-2560 เพื่อ .....อ่านต่อ

6 ตุลาคม 2559 @ การบรรยายสัญจร "จริงใจไม่ละเมิดสิทธิ์คนพิการ" ครั้งที่ 2 และประชาสัมพันธ์โครงการ "Workable พิการแต่ทำงานได้": เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม 2559 ณ ศูนย์รวมอาชีพคนพิการ จ.นครปฐม ประกอบด้วยกิจกรรม 1) การบรรยาย "จริงใจไม่ละเมิดสิทธิ์คนพิการ" ถึงสิทธิ์คนพิการ ให้คนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ เข้าใจสิทธิ์คนพิการอย่างถ่องแท้ และลุกขึ้นมาพิทักษ์สิทธิ์คนเอง ไม่ต้องกลัวการข่มขู่ การหลอกลวง จากบุคคลอื่น ตอบข้อซักถามการหลอกลวงต่างๆ 2) ประชาสัมพันธ์โครงการ "Workable พิการแต่ทำงานได้" .....อ่านต่อ

29 กันยายน 2559 @ บรรยายสัญจร "จริงใจไม่ละเมิดสิทธิ์คนพิการ" ครั้งที่ 1 และประชาสัมพันธ์โครงการ "Workable พิการแต่ทำงานได้": สวัสดีครับทุกท่าน ในปี พ.ศ.2559 นี้ ทางบริษัท พีดับบลิวดี เอาท์ซอส เมเนจเมนท์ จำกัด ได้จัดกิจกรรมตลอดทั้งปี กว่า 20 ครั้ง หลายกิจกรรมและโครงการ โดยระหว่าง ก.ย.-พ.ย. 2559 นี้ จะจัดกิจกรรมสัญจรการบรรยาย และการประชาสัมพันธ์โครงการ 2 โครงการ จำนวน 8-10 ครั้ง ทั่วประเทศ เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และการส่งเสริมการพัฒนาด้านอาชีพอย่างถาวรมีทิศทาง เชิงคุณภาพ เน้นให้มีความรู้ ความสามารถในการเข้าทำงานกับสถานประกอบการได้ หรือสามารถ .....อ่านต่อ