หน้าเว็บ

ไม่มีนโยบายขอรับบริจาคเงินไปจัดซื้อรถเข็น เตียง เวชภัณฑ์
เรียนทุกท่าน เนื่องจากในช่วงนี้มีข่าวโซเชียลเกี่ยวกับมีบุคคลที่ใช้เฟสบุ๊คชื่อ สิตางค์ มาบุญ ซึ่งมีการขอรับบริจาคเงิน ไปจัดซื้อหลากหลายรูปแบบ เช่น จัดซื้อรถเข็น จัดซื้อโลงศพ จัดซื้อหนังสือสวดมนต์ รองเท้า หรืออื่นใดนั้น ทางเครือข่ายพิทักษ์สิทธิ์คนพิการ ขอประกาศว่า การกระทำในลักษณะดังกล่าวของเฟสบุ๊ค สิตางค์ มาบุญ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ กับทางเครือข่ายฯ

อันเนื่องจาก ทางเครือข่ายฯ ไม่มีนโยบายในการขอรับบริจาคเงิน เพื่อนำไปจัดซื้อรถเข็น เตียงผู้ป่วย เตียงลม วัสดุ เวชภัณฑ์ ใดๆ เนื่องจากคนพิการสามารถขอรับตามสิทธิคนพิการได้ ดังนี้

กรณีรถเข็น: สามารถขอรับรถเข็นสำหรับคนพิการ และ/หรือผู้สูงอายุ (มีความจำเป็นต้องใช้ตามความเห็นของแพทย์) ได้ที่โรงพยาบาลของรัฐทุกแห่ง แต่รถเข็นจะมีขนาดมาตรฐานเหมือนกันทั่วประเทศ หากต้องการรถเข็นที่มีความเหมาะสมกับขนาดของร่างกายและเหมาะสมกับการใช้งานตามความพิการ ให้ไปขอรับที่ สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ http://www.snmri.go.th/snmri/ โดยผู้ขอรถเข็น ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ เนื่องจากเป็นสวัสดิการให้กับคนพิการอยู่แล้ว

ทางเครือข่ายพิทักษ์สิทธิ์คนพิการได้รณรงค์เรื่องนี้มาโดยตลอด จึงไม่มีความจำเป็น และไม่เห็นด้วยที่บุคคลทั่วไป มูลนิธิ หรือสมาคม ทั่วไป ที่จะนำเงินที่ได้มาจากหลากหลายช่องทองไปจัดซื้อรถเข็นให้กับคนพิการ แต่ควรจะพาคนพิการไปติดต่อ ประสานงาน เดินเรื่อง กับหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องให้เข้ามาดูแลเรื่องสิทธิของคนพิการแทน จึงจะถูกต้องมากกว่า

กรณีรถเข็นไฟฟ้า: ในประเทศไทยสามารถขอรับรถเข็นไฟฟ้า ได้ 2 เงื่อนไข ดังนี้

  1. คนพิการเคยทำงานเป็นลูกจ้าง และกลายเป็นคนพิการ (ทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร) ในภายหลัง สามารถใช้สิทธิ์ประกันสังคมขอรับรถเข็นไฟฟ้า มูลค่าไม่เกิน 160,000 บาท ติดต่อได้ที่ สำนักงานประกันสังคมทุกจังหวัดทั่วประเทศ ที่คนพิการอาศัยอยู่ // ทั้งนี้การใช้สิทธิของรับรถเข็นไฟฟ้าควรควบคู่กับการใช้สิทธิขอรับ "เบาะลม" ป้องกันแผลกดทับ มูลค่าไม่เกิน 8,500 บาทด้วย จึงจะมีประสิทธิภาพในการใช้งานควบคู่กัน เพื่อป้องกันแผลกดทับบริเวณก้นกบ
  2. คนพิการภายหลังที่กลายเป็นคนพิการจากการประสบอุบัติเหตุบนถนน ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายถูกหรือฝ่ายผิดก็ตาม สามารถขอรับรถเข็นไฟฟ้ามูลค่าไม่เกิน 100,000 บาท ได้ที่ สำนักงานขนส่งจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศ เพราะกรมขนส่ง มีกองทุนผู้ประสบอุบัติเหตุบนท้องถนน คอยช่วยเหลือเรื่องนี้อยู่ ซึ่งมีรายได้จากการประมูลเลขทะเบียนรถสวย จากทั่วประเทศ
กรณีเวชภัณฑ์: เวชภัณฑ์สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ ตามความจำเป็นของการใช้งานในชีวิตประจำวันนั้น เช่น ชุดเซ็ทพยาบาลสำหรับทำความสะอาดป้องกันการติดเชื้อ ชุดทำความสะอด น้ำเกลือ สายสวน ถุงเก็บปัสสาวะ เป็นต้น (และอีกมากมายหลายรายการตามอาการเจ็บป่วย) โดยปกติ ทุกคนสามารถใช้สิทธิ์ตามหลักประกันสุขภาพพื้นฐานได้ หากใช้สิทธิประกันสังคมเมื่อพิการแล้ว สามารถติดต่อขอรับเวชภัณฑ์ได้ฟรี (ไม่จำกัดวงเงิน) กับโรงพยาบาลของรัฐทุกแห่ง หากใช้บริการที่โรงพยาบาลเอกชนต้องชำระเงินก่อน แล้วนำใบเสร็จรับเงินพร้อมใบรับรองแพทย์ ขอรับเงินคืนได้ไม่เกิน 2,000 บาทต่อเดือน

กรณีเตียงนอน: สำหรับเตียงนอนที่ใช้มือหมุน หรือเตียงนอนระบบอัตโนมัติ นั้น คนพิการจากการประสบอุบัติเหตุบนท้องถนน สามารถขอรับได้ฟรี มูลค่าไม่เกิน 100,000 บาท ได้ที่ สำนักงานขนส่งจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศ เพราะกรมขนส่ง มีกองทุนผู้ประสบอุบัติเหตุบนท้องถนน คอยช่วยเหลือเรื่องนี้อยู่ ซึ่งมีรายได้จากการประมูลเลขทะเบียนรถสวย จากทั่วประเทศ


ด้วยความนับถือ
นายปรีดา ลิ้มนนทกุล
ประธานเครือข่ายพิทักษ์สิทธิ์คนพิการ
086-314-7866 (LINE)
ประกาศเมื่อ 10 ธ.ค.62


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น