หน้าเว็บ

17 ตุลาคม 2562 @ ขอบพระคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกสถานี และเจ้าหน้าที่ กอ.รมน ทุกจังหวัด ที่ดูแลทีม "เดินต้านทุจริต พิทักษ์สิทธิ์คนพิการ" ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน - 15 ตุลาคม 2562

เครือข่ายพิทักษ์สิทธิ์คนพิการ ตัดสินใจดำเนินการกิจกรรม "เดินต้านทุจริต พิทักษ์สิทธิ์คนพิการ" จากจังหวัดกาฬสินธุ์ ถึงกรุงเทพฯ ระยะทาง 600 กิโลเมตร ได้อย่างปลอดภัยไม่มีการสูญเสียบาดเจ็บจากกิจกรรมการเดิน ทางเครือข่ายฯ ต้องขอขอบพระคุณ ส่วนของตำรวจ คือ ท่านผู้บัญชการตำรวจภาค 1 (พื้นที่ภาคกลาง) และภาค 3 (พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) รวมทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกท่านของทุก สภอ. ที่เราเดินผ่าน ส่วนของทหาร คือ ท่านผู้บัญชาการทหารบกภาค 2 (ภาคตะวันอออกเฉียงเหนือ) และภาค 1 (ภาคกลาง) รวมทั้งเจ้าหน้าที่ กอ.รมน. ทุกจังหวัดที่เราเดินผ่าน
ตลอดการ "เดินต้านทุจริต พิทักษ์สิทธิ์คนพิการ" เจ้าหน้าที่ตลอดเส้นทางการเดินนั้น ทราบเรื่องการโกงสิทธิ์คนพิการ การทุจริตคอรัปชั่นที่เกิดขึ้นจริงกับคนพิการในประเทศไทย แม้ว่าจะเข้าใจบ้าง ไม่เข้าใจบ้าง มีหลายท่านอาจจะไม่ทราบเลย เพราะมาดูแลทีมเดินแล้ว เช้า พอถึงบ่าย ก็ต้องส่งมอบพื้นที่ให้ตำรวจของอีก สภอ. มาดูแล แต่ทั้งหมดนั้น มีสิ่งเดียวที่ตรงกันตั้งแต่เริ่มเดินจนเดินถึง กรุงเทพฯ นั้นคือ เจ้าหน้าที่ตำรวจทุกท่าน และ เจ้าหน้าที่ กอ.รมน. ทุกท่าน ดูแลความปลอดภัยให้กับทีมเดินต้านทุจริตฯ ด้วยดีตลอดเส้นทางครับ

ขอบคุณช่างกล้องจำเป็นทุกท่านที่ทำให้ได้ภาพความทรงจำดีๆ บันทึกเป็นประวัติศาสตร์ของการต่อสู้ของประชาชนที่ถูกผู้กระทำควาผิด ร่วมกับข้าราชการที่ประพฤติมิชอบ ในการทุจริตคอรัปชั่นและทุจริตประพฤติมิชอบ

ด้วยความนับถืออย่างสูง

บทความที่เกี่ยวข้อง


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น