หน้าเว็บ

1 สิงหาคม 2562 @ บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) ส่งมอบการส่งเสริมอาชีพคนพิการอย่างยั่งยืนแบบองค์รวม (ช่างเครื่องปรับอากาศ) ที่จังหวัดนนทบุรี

สวัสดีครับทุกท่าน 2 ปีที่ผ่านมาที่ผมตัดสินใจขับเคลื่อนพิทักษ์สิทธิ์คนพิการ จึงไม่รับบริหารงานโครงการตามมาตรา 35 ในการส่งเสริมอาชีพคนพิการ แต่จะมุ่งมั่นตั้งใจเผยแพร่แรวคิด และกระบวนการ แทนการบริหาร โดยคิด "กระบวนการส่งเสริมอาชีพคนพิการอย่างยั่งยืนแบบองค์รวม" ขึ้นมา ซึ่งต้องใช้ความพยายามอย่างมากในการเดินหน้าพร้อมๆ กันถึง 3 ทาง หรือผมเรียกแม่น้ำสามสาย ดังนั้นการใช้ความพยายามที่จะให้คนพิการที่มีศักยภาพในการประกอบอาชีพได้เองนั้น ย่อมมีความจำเป็นที่จะต้องมีตัวอย่างให้สถานประกอบการ และกลุ่มนักธุรกิจมองเห็นด้วย

เบื้องต้นผมจึงต้องขอขอบพระคุณผู้บริหาร ทุกระดับ และเจ้าหน้าที่ทุกระดับ ของบริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) ที่มีทั้งนโยบายและการปฏิบัติที่จะสนับสนุนส่งเสริมให้คนพิการมีอาชีพอย่างแท้จริง ผมทำงานด้านการพัฒนาอาชีพคนพิการมาตลอด 12 ปี สัมผัสได้ถึงความตั้งใจ ความรู้สึกดีๆ ที่มีต่อคนพิการ เป็นสถานประกอบการอีกแห่งหนึ่ง และมีไม่มากที่ใส่ใจในเรื่องนี้จริงจัง

คุณสรยยุทธ รักษาศรี ผจก.ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และฝ่าย Administration ของบริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) ได้เป็นตัวแทนผู้บริหารไปมอบทรัพย์สิน เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ ในการล้าง ซ่อมแซม และติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ตามโครงการมาตรา 35 "โครงการส่งเสริมธุรกิจและอาชีพช่างเครื่องปรับอากาศสำหรับคนพิการ" ซึ่งเป็นการสนับสนุนต่อเนื่องในปีที่ 2 สำหรับอาชีพช่างเครื่องปรับอากาศ

คุณสรยุทธ รักษาศรี (ชุดน้ำเงินเหลือง ขวามือสุด) ผจก.ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ บมจ. ทีเอฟ
บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปตรา "มาม่า"
สำหรับคนพิการที่ได้รับสิทธิ์มาตรา 35 คือ นายสุรชัย ศรีไพรเจริญ (กลางซ้าย)
และคุณเทพเทวิน แสนโภชน์ (กลางขวา) ส่วนผมอยู่ซ้ายมือสุด นั่งรถเข็น

ในปี 2562 นี้มีคนพิการที่ได้รับการส่งเสริมอาชีพช่างเครื่องปรับอากาศจำนวน 4 ราย แบ่งเป็น 2 ทีม ในการส่งมอบครั้งนี้ ส่งมอบเพียง 1 ทีมมี 2 ราย จึงยังคงเหลืออีก 1 ทีม ซึ่งผมจะได้นำข้อมูลมาแบ่งปันให้ได้ทราบกันในเร็วๆ นี้ครับ

ผมขอขอบพระคุณอย่างสูงกับ ผู้บริหารทุกท่าน เจ้าหน้าที่บริหาร และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ของบริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) ที่ได้มอบโอกาสดีๆ แบบนี้ให้กับคนพิการและครอบครัวคนพิการ ครับ

ด้วยความนับถืออย่างสูง

บทความที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น