หน้าเว็บ

19 ตุลาคม 2562 @ ภาพความประทับใจ น้ำใจ กำลังใจ ตลอดการ "เดินต้านทุจริต พิทักษ์สิทธิ์คนพิการ" ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน - 15 ตุลาคม 2562

ตลอดเส้นทางการ "เดินต้านทุจริต พิทักษ์สิทธิ์คนพิการ" ทีมเดิน โดยมีนางฐานิดา อนุอัน เป็นหลักในการเดินนั้น ในระหว่างทางเดินได้มีโอกาสรับน้ำใจ และกำลังใจ ตลอดการเดิน ตั้งแต่กาฬสินธุ์ถึงกรุงเทพฯ มีทั้งพระภิกษุ คนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ รปภ. แม่ค้า เกษตรกร คนขับมอเตอร์ไซค์ เจ้าหน้าที่ ชาวบ้าน นักการเมือง จิตอาสา หลากหลายอาชีพ ที่มอบน้ำดื่ม มอบอาหาร มอบเงิน กับทีมเดินต้านทุจริตฯ ทำให้เป็นน้ำหล่อเลี้ยงจิตใจ ให้กับทีมเดินต้านทุจริตฯ ได้เป็นอย่างดี จึงได้รวบรวมภาพถ่ายไว้แบ่งปันให้ทุกท่านได้ซึมซับไปด้วยกันครับ
การเดินต้านทุจริต พิทักษ์สิทธิ์คนพิการ เป็นการบันทึกหน้าประวัติศาสตร์การต่อต้านทุจริต ที่มีต่อคนพิการ ครั้งสำคัญของประเทศไทย เพื่อให้สังคมไทยได้รับรู้ว่ามีการโกงสิทธิคนพิการอยู่จริง จากการทุจริตคอรัปชั่นจากผู้นำองค์กรคนพิการ มีมีหน้ากากว่าเป็นคนดีมีชื่อเสียง โดยมีแนวโน้มอย่างมากที่จะมีข้าราชการร่วมทุจริตประพฤติมิชอบ คอยช่วยเหลือผู้กระทำความผิด อีกทั้งยังมีสถานประกอบการหลายแห่งส่วนหนึ่งร่วมกระทำความผิดด้วยตามหลักฐานที่ปรากฎ

ขอบคุณช่างกล้องจำเป็นทุกท่านที่ทำให้ได้ภาพความทรงจำดีๆ บันทึกเป็นประวัติศาสตร์ของการต่อสู้ของประชาชนที่ถูกผู้กระทำควาผิด ร่วมกับข้าราชการที่ประพฤติมิชอบ ในการทุจริตคอรัปชั่นและทุจริตประพฤติมิชอบ

ด้วยความนับถืออย่างสูง

บทความที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น