หน้าเว็บ

6 มกราคม 2561 @ บทความชุด "กล้าพิทักษ์สิทธิ์คนพิการ" ตอนที่ 2: กล่องพิทักษ์สิทธิ์คนพิการ

สวัสดีครับทุกท่าน ตลอดปี ๒๕๖๐ ผมกับภรรยาได้ดำเนินการโครงการฝึกอบรมฝึกงานเพื่อส่งเสริมอาชีพคนพิการ เราได้ข้อมูลจำนวนมากเกี่ยวกับการถูกละเมิดสิทธิ์ของคนพิการ  เนื่องจากมีคนพิการเข้าร่วมโครงการจาก ๔๐ จังหวัด จากทั่วประเทศ ทำให้ทราบถึงการถูกละเมิดสิทธิ์กฎหมายการจ้างงานตามมาตรา ๓๓ (จ้างงาน) และมาตรา ๓๕ (ทางเลือก ๗ แนวทาง) อย่างรุนแรงและกว้างขวาง เช่น คนพิการได้รับเงินเพียงเดือนละ ๕๐๐ - ๑,๐๐๐ - ๓,๐๐๐ เป็นต้น หรือได้รับเป็นเงินก้อนๆ ละ ๒๗,๐๐๐ บาท ต่อโครงการ ล่าสุดที่ผมต้องพิมพ์บทความนี้ เนื่องจากมีข้อมูลด่วนจากจังหวัดทางภาคกลางตอนบนว่า มีคนพิการกว่า ๑๐๐ คน อาจจะถูกนำสิทธิ์คนพิการไปใช้ตามมาตรา ๓๓ จึงเร่งลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูล ซึ่งการกระทำของผู้นำคนพิการในพื้นที่ลักษณะนี้ดูไม่ยากเลย พวกผู้นำคนพิการเหล่านี้จะแสดงออกด้วยการซื้อบ้านใหม่ ซื้อที่ดินใหม่ ซื้อรถใหม่ป้ายแดง แสดงออกกับการใช้ชีวิตหรูหรา อวดรวย เป็นหลัก

ผม ครอบครัว และกลุ่มผู้เสียสละ กำลังดำเนินการเตรียมงานเพื่อพิทักษ์สิทธิ์คนพิการแบบเต็มรูปแบบ และเป็นแบบทางการ มีการขับเคลื่อนแบบเป็นระบบ มีทีมงานดำเนินการ มีทีมลงพื้นที่เก็บข้อมูลร้องเรียน มีทีมทนาย มีทีมระดมทุน มีทีมงานจัดทำเอกสาร เพื่อยื่นร้องเรียนขอตรวจสอบการละเมิดสิทธิ์ ขณะนี้มีข้อมูลที่ผมแล้วกว่า ๒,๐๐๐ แผ่น จากการทำงานอย่างต่อเนื่องของพวกเรา 

กล่องเก็บข้อมูลการละเมิดสิทธิ์คนพิการ กว่า ๒,๐๐๐ แผ่น
 
ปี ๒๕๖๑ นี้ จะเป็นปีแห่งการพิทักษ์สิทธิ์คนพิการอย่างเข้มข้น และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสังคมจะได้ทราบข้อเท็จจริง เพื่อทราบว่าองค์กร หน่วยงานใด ที่ละเมิดสิทธิ์คนพิการ มีแห่งใดบ้าง อีกทั้งยังเปิดให้คนพิการสามารถส่งเรื่องร้องเรียนมาที่เครือข่ายฯ ได้โดยตรง การทำงานยังมีขอบเขตที่ครอบคลุมสิทธิ์คนพิการหลายเรื่องที่เป็นประโยชน์ อย่างมาก และส่วนตัวปีนี้ผมจะพิมพ์บทความอันเป็นประโยชน์เรื่องสิทธิ์คนพิการให้พี่น้องคนพิการได้อ่านอย่างต่อเนื่องด้วยครับ
(สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มร้องเรียนข้างล่างครับ)

ด้วยความนับถือ
ปรีดา ลิ้มนนทกุล
ประธานเครือข่ายพิทักษ์สิทธิ์คนพิการ (ผู้ก่อตั้งและรักษาการ)
๖ มกราคม ๒๕๖๑ในกระบวนการพิทักษ์สิทธิ์ต่างๆ ที่ "เครือข่ายพิทักษ์สิทธิ์คนพิการ" กำลังดำเนินการอยู่นั้น ส่วนตัวผมกำลังพยายามทำเป็นงานวิชาการ เพื่อจะทำให้สามารถทำซ้ำอย่างมีประสิทธิภาพทั่วประเทศได้ เพราะตอนนี้ในระดับพื้นที่จังหวัดต่างๆ รูปแบบการละเมิดสิทธิ์ยังมีหลากหลาย ไม่จำกัดเฉพาะกฎหมายการจ้างงานคนพิการและการส่งเสริมด้านอาชีพอิสระ คนพิการยัคงถูกและยังคงกำลังจะถูกละเมิดสิทธิ์คนพิการ ต่อไปอย่างต่อเนื่อง เช่นการมีการเลือกตั้ง ผู้นำคนพิการตามตำแหน่งระดับจังหวัด หรือการอนุมัติโครงการต่างๆ จากงบประมาณของกองทุนฯ หรืองบ 1 บาท เป็นต้น

ขณะนี้ทางเครือข่ายพิทักษ์ษสิทธิ์ กำลังทำงานอย่างหนักเพื่อขับเคลื่อน การป้องปราม ตักเตือน เพื่อให้เกิดการติดเบรค การกระทำความผิดละเมิดสิทธิ์คนพิการ ในทุกๆ ด้าน โดยเฉพาะการละเมิดสิทธิ์ด้านการส่งเสริมการมีงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระหลากหลายรูปแบบ จากมาตรา 33 และ 35 ที่ทางเครือข่ายฯ เมื่อมีการลงพื้นที่ผ่านกิจกรรมสัญจร พบว่า คนพิการจำนวนมากไม่ทราบสิทธิ์ตัวเอง ภายใต้กฎหมายการจ้างงาน

ดังนั้นในนามประธาน และเครือข่ายพิทักษ์สิทธิ์คนพิการ ขอประชาสัมพันธ์ ให้ทุกท่านที่เป็นคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ และทราบดีว่าตัวเองถูกละเมิดสิทธิ์ สามารถร้องเรียนผ่าน 2 ช่องทาง คือ
  1. ส่งแบบคำร้อง ใบมอบอำนาจ ที่ลงรายละเอียดเรียบร้อยแล้ว+สำเนาบัตรคนพิการ บัตรประชาชน (ถ้ามี) +กรอกใบสมัครสมาชิกเครือข่ายฯ ส่งไปรษณีย์มาที่ นายปรีดา ลิ้มนนทกุล เครือข่ายพิทักษ์สิทธิ์คนพิการ เลขที่ 93/43 ม.1 ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
  2. หรือ เดินทางมาร้องเรียนด้วยตนเอง ตามที่อยู่ข้างต้น โดยควรโทรมานัดหมายก่อนที่มือถือ 086-314-7866 ติดต่อผม นายปรีดา ลิ้มนนทกุล
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ ที่ลิงก์นี้ (กดที่ข้อความ)


บทความที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น