หน้าเว็บ

29 ตุลาคม 2559 @ บทความชุด "กล้าพิทักษ์สิทธิ์คนพิการ" ตอนที่ 1: อดทนกับการถูกข่มเหงละเมิดสิทธิ์คนพิการ จนต้องลุกขึ้นมาพิทักษ์สิทธิ์ พื้นที่จังหวัดนครปฐม

สวัสดีครับทุกท่าน สำหรับบทความชุด "กล้าพิทักษ์สิทธิ์คนพิการ" นั้น ผมเขียนขึ้นมาเพื่อเผยแพร่ ให้สังคมไทย และคนพิการท่านอื่นๆ ได้เห็นเป็นตัวอย่างว่า กำลังเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในประวัติศาสตร์ไทยด้านคนพิการแล้ว เพื่อประกาศให้คนทั้งประเทศ ได้ทราบว่า คนพิการกำลังก้าวข้ามการดูแลแบบสังคมสงเคราะห์ สู่การรู้จักใช้สิทธิ์ตามกฎหมายอย่างสมภาคภูมิ และผมมีความมั่นใจว่า ในอนาคตข้างหน้าคนพิการไทยจะสามารถก้าวข้ามอุปสรรคทั้งปวงสู่การเป็นพลเมืองไทยที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเป็นบุคคลากรที่ไม่เป็นภาระของประเทศอีกต่อไป "ฟ้าเปิดแล้ว กฎหมายที่ดีที่สุดเพื่อสิทธิ์อันสมบูรณ์ของคนพิการพร้อมแล้ว" เหลือเพียงคนพิการที่เคยถูกละเมิดสิทธิ์เท่านั้น ที่จะกล้าลุกขึ้นมาพิทักษ์สิทธิ์ของตนเอง

ในวันที่ 29 ตุลาคม 2559 หน่วยกล้าตายกลุ่มแรกที่ตกลงพร้อมใจให้เผยแพร่ในสื่อออนไลน์ ผมขอยกย่องในความกล้าหาญของกลุ่มคนพิการจังหวัดนครปฐม ที่จัดตั้ง "กลุ่มชมรมพิทักษ์สิทธิ์คนพิการ จังหวัดนครปฐม" ขึ้นมา หลังจากถูกกดดัน ข่มเหง ในพื้นที่ ถูกบังคับให้ต้องเซ็นต์สัญญาบ้าง ถูกละเมิดสิทธิ์ด้านมูลค่าอุปกรณ์หลังการอบรมอาชีพอิสระบ้าง หลายเหตุการณ์ หลายสถานที่ หลายโครงการ หลายความรู้สึกที่ถูกกระทำ อย่างที่พวกเขาคิดว่า ทำไมเป็นคนพิการแล้วต้องมาพบเจอกับเรื่องแบบนี้อีก

ทุกท่านพร้อมใจกันเดินทางมาที่บ้านของครอบครัวผมซึ่งครอบครัวผมตัดสินใจใช้เป็นสำนักงานของ "เครือข่ายพิทักษ์สิทธิ์คนพิการ" และก็เล่าถึงความทุกข์ที่ได้รับ ต้องผจญกับอุปสรรคปัญหาต่างๆ หลังรับฟังเสร็จแล้ว ผมจึงได้พูดถึงแนวทางการทำงานของ "เครือข่ายพิทักษ์สิทธิ์คนพิการ" และแนะนำการเขียนคำร้อง ซึ่งผู้ร้อง ต้องเขียนใบมอบอำนาจให้ผมไปดำเนินการแทน อีกทั้งคนพิการทุกท่านที่ต้องการร้องเรียน ควรต้องสมัครเป็นสมาชิกเครือข่ายฯ ให้เป็ณนพื้นฐาน

คนพิการเดินทางมาถึงสำนักงาน


ผมกำลังรับฟัง และพูดถึงแนวทางการต่อสู้ของเครือข่ายผมกำลังแนะนำการเขียนคำร้อง


ทุกคนกำลังเขียนคำร้อง ใบมอบอำนาจ และใบสมัครสมาชิกเครือข่ายในการเขียนคำร้อง มีการบันทึกวีดีโอ เพื่อเป็นหลักฐานสำคัญ
เพื่อพร้อมไว้สำหรับการตรวจสอบ สอบสวน จากหน่วยงานราชการ


ผมกำลังตรวจสอบเอกสาร และตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร
หลังเขียนคำร้องเสร็จ ก็ประชุมกลุ่มย่อย เกี่ยวกับโครงการต่างๆ
และพูดคุยกันถึงกรณีการละเมิดสิทธิ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในพื้นที่


ในกระบวนการพิทักษ์สิทธิ์ต่างๆ ที่ "เครือข่ายพิทักษ์สิทธิ์คนพิการ" กำลังดำเนินการอยู่นั้น ส่วนตัวผมกำลังพยายามทำเป็นงานวิชาการ เพื่อจะทำให้สามารถทำซ้ำอย่างมีประสิทธิภาพทั่วประเทศได้ เพราะตอนนี้ในระดับพื้นที่จังหวัดต่างๆ รูปแบบการละเมิดสิทธิ์ยังมีหลากหลาย ไม่จำกัดเฉพาะกฎหมายการจ้างงานคนพิการและการส่งเสริมด้านอาชีพอิสระ คนพิการยัคงถูกและยังคงกำลังจะถูกละเมิดสิทธิ์คนพิการ ต่อไปอย่างต่อเนื่อง เช่นการมีการเลือกตั้ง ผู้นำคนพิการตามตำแหน่งระดับจังหวัด หรือการอนุมัติโครงการต่างๆ จากงบประมาณของกองทุนฯ หรืองบ 1 บาท เป็นต้น

ขณะนี้ทางเครือข่ายพิทักษ์ษสิทธิ์ กำลังทำงานอย่างหนักเพื่อขับเคลื่อน การป้องปราม ตักเตือน เพื่อให้เกิดการติดเบรค การกระทำความผิดละเมิดสิทธิ์คนพิการ ในทุกๆ ด้าน โดยเฉพาะการละเมิดสิทธิ์ด้านการส่งเสริมการมีงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระหลากหลายรูปแบบ จากมาตรา 33 และ 35 ที่ทางเครือข่ายฯ เมื่อมีการลงพื้นที่ผ่านกิจกรรมสัญจร พบว่า คนพิการจำนวนมากไม่ทราบสิทธิ์ตัวเอง ภายใต้กฎหมายการจ้างงาน

ดังนั้นในนามประธาน และเครือข่ายพิทักษ์สิทธิ์คนพิการ ขอประชาสัมพันธ์ ให้ทุกท่านที่เป็นคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ และทราบดีว่าตัวเองถูกละเมิดสิทธิ์ สามารถร้องเรียนผ่าน 2 ช่องทาง คือ
  1. ส่งแบบคำร้อง ใบมอบอำนาจ ที่ลงรายละเอียดเรียบร้อยแล้ว+สำเนาบัตรคนพิการ บัตรประชาชน (ถ้ามี) +กรอกใบสมัครสมาชิกเครือข่ายฯ ส่งไปรษณีย์มาที่ นายปรีดา ลิ้มนนทกุล เครือข่ายพิทักษ์สิทธิ์คนพิการ เลขที่ 93/43 ม.1 ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
  2. หรือ เดินทางมาร้องเรียนด้วยตนเอง ตามที่อยู่ข้างต้น โดยควรโทรมานัดหมายก่อนที่มือถือ 086-314-7866 ติดต่อผม นายปรีดา ลิ้มนนทกุล
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ ที่ลิงก์นี้ (กดที่ข้อความ)


ขอบคุณครับ
ปรีดา ลิ้มนนทกุล
ประธานเครือข่ายพิทักษ์สิทธิ์คนพิการ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น