หน้าเว็บ

ประวัติ ดร.อุดมธิปก ไพรเกษตร

ดร.อุดมธิปก  ไพรเกษตร

ตำแหน่งและความรับผิดชอบปัจจุบัน  
:     กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดิจิทัล บิสิเนส คอนซัลท์ จำกัด
การศึกษา              
:         ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
:         ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
:         ปริญญาเศรษฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัติการทำงาน     
:         กรรมการผู้จัดการบริษัท อินเทลลิเจนท์ รีเสิร์ซ แอนด์ คอนเซาท์ (ประเทศไทย) จำกัด  2556-2560
:         กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ บริษัท พีเอ็มจี คอร์ปอเรชั่น จำกัดจำกัด  2556-2560
:         รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเนชั่น พ..2554-2555
:         ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัทเนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) พ.. 2553-2555
:         ผู้อำนวยการกลุ่มงานวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม พ.. 2548-2553
กิจกรรมทางสังคมปัจจุบัน
·       รองประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย
·       ผู้อำนวยการสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
·       อุปนายกสมาคมและกรรมการสมาคมผู้ดูแลเว็บไทย
·       กรรมการสมาคมดิจิทัลไทย
·       กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์สมาคมเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
·       กรรมการอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนากิจการสื่อ สภาการหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
·       กรรมการหลักสูตรผู้บริหารการสื่อสารมวลชนด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ระดับสูง(บสส.) รุ่นที่ 8 สถาบันอิสรา
·       กรรมการคณะอนุกรรมการติดตามสอดส่องและวินิจฉัยโฆษณาด้านประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง คณะกรรมการขายตรงและตลาดแบบตรง สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
·       คณะทำงานภาคประชาชน สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
·       ผู้ดำเนินรายการวิทยุ SME Champion สถานีวิทยุ FM 89.5 ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 19.30-20.00

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น