หน้าเว็บ

21 ตุลาคม 2559 @ ยื่นเรื่องร้องเรียนขอตรวจสอบสิทธิ์คนพิการเพื่อประโยชน์อันมิชอบขององค์กรคนพิการ กับ 5 หน่วยงาน

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2559 ทางนายณัฐพล ลาภเกิน (รองประธานเครือข่ายฯ) และนางสาวชนัญชิดา ลิ้มนนทกุล (กรรมการเครือข่ายฯ) ได้เดินทางไปยื่นเรื่องร้องเรียนขอตรวจสอบสิทธิ์คนพิการเพื่อประโยชน์อันมิชอบขององค์กรคนพิการกับ 5 หน่วยงานราชการ (2 กรม 2 กระทรวง และ 1 สำนักนายกรัฐมนตรี) เนื่องจากมีการร้องเรียนขอตรวจสอบการละเมิดสิทธิ์มาจากคนพิการที่มีความสงสัยว่าสิทธิ์ของตัวเองถูกนำไปใช้ตามมาตรา 33 และ 35 หรือไม่ อย่างไร จึงได้เขียนคำร้อง มายังเครือข่ายพิทักษ์สิทธิ์คนพิการ

สำหรับ 5 หน่วยงานที่ทางเครือข่ายฯ ไปยื่นเรื่อง มีดังนี้

  1. ยื่นต่อ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ สังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
  2. ยื่นต่อ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
  3. ยื่นต่อ อธิบดีกรมการจัดหางาน สังกัดกระทรวงแรงงาน
  4. ยื่นต่อ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
  5. ยื่นต่อ พณฯ ท่านนายกรัฐมนตรี ที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
กระทรวงแรงงาน
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

ซึ่งขณะนี้ทางเครือข่ายพิทักษ์ษสิทธิ์ กำลังทำงานอย่างหนักเพื่อขับเคลื่อน การป้องปราม ตักเตือน เพื่อให้เกิดการติดเบรค การกระทำความผิดละเมิดสิทธิ์คนพิการ ในทุกๆ ด้าน โดยเฉพาะการละเมิดสิทธิ์ด้านการส่งเสริมการมีงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระหลากหลายรูปแบบ จากมาตรา 33 และ 35 ที่ทางเครือข่ายฯ เมื่อมีการลงพื้นที่ผ่านกิจกรรมสัญจร พบว่า คนพิการจำนวนมากไม่ทราบสิทธิ์ตัวเอง ภายใต้กฎหมายการจ้างงาน

ดังนั้นในนามประธาน และเครือข่ายพิทักษ์สิทธิ์คนพิการ ขอประชาสัมพันธ์ ให้ทุกท่านที่เป็นคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ และทราบดีว่าตัวเองถูกละเมิดสิทธิ์ สามารถร้องเรียนผ่าน 2 ช่องทาง คือ

  1. ส่งแบบคำร้อง ใบมอบอำนาจ ที่ลงรายละเอียดเรียบร้อยแล้ว+สำเนาบัตรคนพิการ บัตรประชาชน (ถ้ามี) +กรอกใบสมัครสมาชิกเครือข่ายฯ ส่งไปรษณีย์มาที่ นายปรีดา ลิ้มนนทกุล เครือข่ายพิทักษ์สิทธิ์คนพิการ เลขที่ 93/43 ม.1 ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
  2. หรือ เดินทางมาร้องเรียนด้วยตนเอง ตามที่อยู่ข้างต้น โดยควรโทรมานัดหมายก่อนที่มือถือ 086-314-7866 ติดต่อผม นายปรีดา ลิ้มนนทกุล
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ ที่ลิงก์นี้ (กดที่ข้อความ)


ขอบคุณครับ
ปรีดา ลิ้มนนทกุล
ประธานเครือข่ายพิทักษ์สิทธิ์คนพิการ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น